MENY

Individuelle og kollektive forskjeller ved læreres læringsstøtte

Formålet med doktorgradsprosjektet til Maren Stahl Lerang er å få kunnskap om individuelle og kollektive forskjeller ved læreres læringsstøtte.

Forskningsprosjektet skal se nærmere på lærernes utøving av klasseromsinteraksjon, men mer spesifikt på deres læringsstøtte til elevene. I tillegg skal det undersøkes hvordan sentrale faktorer i skolen, som for eksempel samarbeid og personkarakteristika (arbeidserfaring, jobb tilfredshet), kan fremme eller hemme læringsstøtten, elevenes motivasjon, og det sosiale og faglige læringsutbytte til elevene.

Bakgrunnen for prosjektet er at tidligere forskning gjerne har sett på klasseromsinteraksjon som en helhet, bestående av lærerens emosjonelle støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte. Få eller ingen studier har gått mer i dybden på lærerens læringsstøtte, særlig i kombinasjon av klasseromsobservasjon og spørreundersøkelse.

Doktorgradsprosjektet blir en del av CIESL-prosjektet ved Læringsmiljøsenteret.

Det benyttes kvantitativ metode i doktorgradsprosjektet, der datautvalget vil bygge på spørreskjema til elever og lærere samt systematisk videoobservasjon i klasserommet. For å få informasjon om hva lærere faktisk gjør, så må klasserommet også observeres. Det samlede utvalget lærere omfatter lærere og klassen de underviser som har deltatt i både videoobservasjon og spørreundersøkelse.  Videoobservasjonene skåres ved hjelp av Classroom Assessment Scoring System, secondary versjonen (CLASS-S; Pianta, Hamre, & Mintz, 2012).

Maren Stahl Lerang

Maren Stahl Lerang