MENY

Læringsaktiviteter og læringsutbytte blant lærere

Ksenia Solheim undersøker i sitt doktorgradsarbeid læreres læringsaktiviteter og læringsutbytte i intervensjoner med fokus på forbedring av lærernes ferdigheter i klasseledelse.

Robert Pianta (1999) beskriver klasseledelse som en kommunikasjonsprosess, hvor lærer og elev utveksler informasjon. Det finnes tre grunnleggende pilarer i klasseromsledelse. Den første er emosjonell støtte (lærernes evne til å støtte sosial og emosjonell fungering i klasserommet).

Den andre handler om klasseromorganisering (lærerens kunnskap om strategier for atferdsledelse, om han eller hun legger til rette for økt engasjement i læringen og reduserer dårlig oppførsel blant elever). Den siste pilaren er instruksjonsstøtte (fokusert på hvordan lærerne gjennomfører pensum og læringsaktiviteter til effektiv støtte og faglig utvikling for eleven).

Solheims forskning er knyttet til CIESL-prosjektet.

Siden lærere kan slite med å implementere ferdigheter i klasseromsledelse i praksis, vil dette doktorgradsprosjektet se på hvordan lærerne lærer og bruker læringsaktiviteter. Data vil bli samlet inn via e-post via digitale logger for å undersøke lærernes aktiviteter.

Jan Vermunt (2011) vektlegger at lærerens læringsprosess inkluderer læringsmiljø, læringsprosess i seg selv og læringsutbytte, og at denne prosessen er nært knyttet til elevenes læring. Doktorgradsprosjektet undersøker alle disse aspektene for å bedre lærernes klasse ferdigheter og i neste omgang elevenes læring.

Ksenia Solheim. Foto: Jeanette Larsen.

Ksenia Solheim