MENY

Læringsmiljø i videregående skole

Maren Stabel Tvedt undersøker i sitt doktorgradsarbeid hvordan faktorer i læringsmiljøet i videregående skole kan ha betydning for elevenes motivasjon og psykiske helse.