Forsknings- og utviklingsprosjekter ved Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) jobber med forsknings-, utviklings- og kompetansehevende prosjekter samt oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Pågående prosjekter er knyttet til mobbing, klasseledelse, psykisk helse, læringsmiljø, lekbasert læring og organisasjonsutvikling.

Sett ovenfra: Et rundt bord der fem personer sitter sammen og jobber.