Åse Lill Byrkjedal Ur

Forskingsassistent 
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger