MENY

Lærere og foreldre på samme lag

Foreldre bør støtte skolens arbeid med å framsnakke lærere, medelever og andre foreldre – og dermed være med på å utvikle et godt og tillitsfullt samarbeid med skolen, skriver Trude Havik i denne kronikken.

Et nytt skoleår er i gang. Første skoledag er en stor og viktig dag for alle elever, men særlig for elever som starter i 1. eller 8. klasse eller på en ny skole.

Jeg så elever på en ungdomsskole på vei inn skoleporten første skoledag. Det var lett å se hvem som startet i 8. klasse og som var «nye» og yngst i skolegården. Noen kom til skolen alene, mens andre kom sammen med en venn eller flere. Noen var alvorlige, mens andre smilte, lo og virket forventningsfulle.

De fleste grugledet seg til denne dagen, mens noen gruet seg veldig mye eller var lite motiverte. Mange tanker svirret rundt i hodene, som «hvordan er de nye klassekameratene, får jeg venner i klassen, vil de andre like meg, holder hårsveisen ut dagen eller er hestehalen passe høy».

De lurte nok også på den nye læreren og om de ville like henne/han, og hvordan det ville bli å få karakterene i fagene. Overgangen til ungdomsskolen er svært spennende både for elever, foreldre og lærere. Hvordan vil de tre årene på ungdomsskolen bli for hver enkelt elev? Og hva kan vi sammen gjøre for at årene blir fylt med trivsel, trygghet og læring?

Tilskuerne vet best

Mange som ser Viking vet bedre hvordan laget bør spille enn treneren Kjell Jonevret  tror de. Likedan har alle meninger om hva en god lærer bør gjøre på grunn av egne skoleerfaringer. Hva er og gjør den gode læreren er et relevant spørsmål. Det er også en snakkis rundt middagsbordet, på jobb, blant venner og i mediene.

Men foreldre må ikke bare sitte på sidelinjen og være bedrevitende tilskuere som kun kritiserer. Foreldre må ta del i skolens arbeid og snakke godt om det gode og viktige arbeidet læreren gjør. På den måten kan foreldre bidra til å gjøre lærerens arbeid enda bedre.

Foreldreinvolvering

Skolen skal tilrettelegge for et godt skole-hjem-samarbeid. På den måten vil foreldre lettere engasjere og involvere seg i barnas skolegang og støtte skolen sitt arbeid med å gi alle elever et trygt og godt læringsmiljø.

Videre kan lærere som kjenner elevens bakgrunn, både fra barneskolen, fritiden og hjemmeforhold, lettere gi elevene støtte og oppfølging. Men de må ha kunnskap om de kulturelle forskjellene blant elever i klassen. Det krever mer og noe annet å involvere foreldre med andre verdier, holdninger og en annen kulturell bakgrunn, eller dersom foreldrene selv har dårlige erfaringer fra sin egen skoletid.

For at foreldre skal involvere seg, må også foreldre kjenne målene for skolens arbeid. I fotball er målene klare; å skåre mål, vinne og ha det gøy. Målene for skolen er mange og komplekse, men klare mål for skolens arbeid er; trivsel, trygghet og læring for alle elever.

Støtt lærerens arbeid

Lærerens rolle og oppgaver er komplekse og krevende. Prøv, den som vil! Foreldrene bør støtte det arbeidet læreren gjør. Det er ikke det samme som at foreldre skal godta alt skolen og lærere gjør/sier. Noen ganger er elever og/eller foreldre uenige i det læreren gjør.

Om foreldre er uenige eller trenger en avklaring på noe som har skjedd på skolen, om leksene eller på skoleveien, må foreldrene tidlig ta kontakt med læreren. Det er en bedre strategi enn bare å være en tilskuer som prater om det læreren gjør eller ikke gjør. Om det ikke nytter å ta det opp med læreren, må rektor kontaktes. Er det et spørsmål som angår flere elever, kan en også ta det opp med klassens foreldrekontakt. En bør ikke vente med å ta kontakt, for ting løses lettest og best på et tidlig tidspunkt.

I mange år regnet man antall elever per lærer som en viktig faktor for læring. Skolestørrelse, foreldrenes utdannelse og antall hyllemeter bøker hjemme, er også sett på betydningsfulle faktorer for barnas skoleresultater. De siste årene har forskning vist at lærerens kvaliteter betyr aller mest. Men hva gjør en god lærer i klasserommet, med elevene?

Er det lærere med lang utdannelse som er de beste og mest effektive lærerne? Er det de som har mange års erfaring som lærere? Eller er det de som er faglærte og kjenner sitt fag ut og inn? Robert C. Pianta, en av verdens fremste forskere innen feltet, hevder at det er hva lærere faktisk gjør med elevene som betyr mest.

Gode lærere utøver tre roller samtidig: De gir elevene emosjonell støtte og støtter elevenes læringsprosesser, og de tilrettelegger undervisningstiden godt. Dette er svært krevende, og mange lærere er dyktige til dette. Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger leder nå et forskningsprosjekt, CIESL, som skal se nærmere på den komplekse lærerrollen i norske klasserom.

Lagspill

Forskning viser at elever opplever mindre støtte fra lærer jo eldre de blir, samtidig som kravene øker fra flere hold. Men ungdom trenger mye støtte og oppfølging fra både lærere og foreldre, samtidig som de løsriver seg og blir mer selvstendige.

Kan det være at støtten de får oppleves irrelevant eller at det ikke er tilpasset deres behov? Vi må ha tid til å snakke med barna og elevene våre, slik at vi forstår deres livsverden bedre og møter dem der de er. Spør ikke bare hvordan barnet ditt har hatt det på skolen, men spør også hvordan klassekameratene har hatt det. Ved å prøve å forstå alle på laget, viser du at du bryr deg om laget som en helhet.

Framsnakke

Både lærere og foreldre ønsker et trygt læringsmiljø hvor alle barn blir sett, inkludert og ivaretatt. Foreldre bør støtte skolens arbeid med å framsnakke lærere, medelever og andre foreldre - og dermed være med på å utvikle et godt og tillitsfullt samarbeid med skolen. Skole og foreldre må være på banen sammen for å utvikle alle på laget og spille hverandre gode!

Dette bør gjelde alle flotte lag vi har i den norske skolen!

 

Teksten er skrevet av postdoktor Trude Havik og sto på trykk i Stavanger Aftenblad 24. september 2015.

Trude Havik.

Trude Havik er postdoktor i CIESL-prosjektet. Her skirver hun om hvordan lærere og foreldre kan samarbeide for barns beste.