MENY

Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en ny bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling.

Forsidene på de fire bøkene som inngår i serien Fire bøker inngår i bokserien "Intervensjon og evidens".

De to siste tiårene har begrepene intervensjon og evidens fått en stadig mer framtredende plass i ulike fagmiljøer. Bokserien "Intervensjon og evidens" handler om utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk.

Serie på fire bøker

I bokserien drøftes intervensjoner rettet mot barn og unge. Bøkene ser nærmere på evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv. I tillegg presenterer og drøfter bøkene ulike individ-, familie-, barnehage- og skolebaserte intervensjoner. Totalt fire bøker inngår i serien:

Bøkene retter seg mot studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid og sosiologi. Den vil også være interessant for studenter som tar videreutdanning og forskere innen samme fagområder. Andre som vil kunne ha nytte av boka er ansatte innen barnevern, PPT, barne- og ungdomspsykiatri, skoleledere og lærere.

Redaktørene bak bokserien

  • Sigrun K. Ertesvåg, professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger.
  • Helene Eng, universitetslektor ved RKBU Nord, Universitet i Tromsø, og redaksjonssjef for det elektroniske tidsskriftet Ungsinn
  • Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO). Han er også knyttet til Atferdssenteret ved UiO.
  • John Kjøbli, forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

 

Les også