MENY

Digitale logger for læringserfaringer

CIESL skal blant annet bruke digitale logger for å undersøke læreres læringserfaringer.

Bilde av dataskjerm og hender som skriver på tastatur.

Prosjektet bruker mixed-methods design for å samle inn og analysere data.  Det vil si en kombinasjon av kvalitative og kvantiative metoder.

De kvalitative dataene i prosjektet er basert på resultater samlet inn via intervjuer og digitale logger. Målet med de digitale loggene er å få informasjon om aktivitetene lærerne selv anser som relevante for sin læring. De blir bedt om å skrive ned, og sende inn sine læringserfaringer om hva de lærte, hvordan de lærte det og hvordan de overførte kunnskapen til praksis.

De digitale loggene gir lærere en mulighet til å tenke gjennom og reflektere over læringsmiljø, læringsaktiviteter og læringsutbytte.

Totalt skal 120 lærere notere ned sine læringserfaringer, og hver lærer skal gjøre dette fire ganger i løpet av prosjektperioden. Lærerne kan rapportere hvilke som helst læringsopplevelser som har vært viktige for dem (positive og negative), og som har å gjøre med klasseledelse.

 

Tekst: stipendiat Sue Solheim