MENY

Doktorgrad om lærernes læring

I sin masteroppgave undersøkte Sue Solheim læreres forståelse av autoritativ lærerstil og hvordan kunnskapen brukes i praksis. I CIESL-prosjektet jobber hun videre lærernes læringserfaringer.

Klasseledelse har blitt undersøkt og diskutert blant utdannere verden over. Solheims masteroppgave handlet om hvordan uerfarne og erfarne lærere vurderer egen autoritative klasseledelse (pdf).

I oppgaven undersøkte hun hun prosessen rundt organiseringen av klasseledelse, samt presenterte viktig forskningslitteratur og teori.

Det konseptuelle rammeverket fra blant andre Evertson og Weinstein, Hamre og Pianta, Wubbles og Baumrind ble brukt for å avdekke og beskrive deltagernes perspektiv på ulike hendelser. Respekt-programmet er brukt for å vise hvordan autoritativ klasseledelse har positiv påvirkning på hverdagslivet.

Den kvalitative studien utviklet større og dypere forståelse av autoritative klasseledelse gjennom grundig studie av fem læreres kunnskap om klasseledelse og utfordrende situasjoner relatert til dette. Hvis lærere er utstyrt med kunnskap om autoritative læring helt fra starten av sin karriere, samt har tålmodighet og beslutsomhet, vil de bli solide klasseledere.

Nå er Solheim ansatt som stipendiat i CIESL-prosjektet, og en del av hennes arbeid er å samle data gjennom digitale logger. I loggene beskriver lærere aktiviteter som de selv anser som relevante for sin læring.

 

Les mer

Sue Solheim