MENY

Elevers forventning til lærere ved digital mobbing

Therese Guggedal er en av fem studenter som skriver masteroppgave knyttet til CIESL-prosjektet. Framover vil vi presentere studentene og temaene de jobber med.

Guggedal er utdannet allmennlærer og tar en mastergrad i spesialpedagogikk fordi hun ønsker mer kompetanse til å møte elever med ekstra utfordringer.

I sin masteroppgave undersøker hun hvordan elever vurderer læreres rolle i forbindelse med digital mobbing.

Autoritativ klasseledelse

– Jeg valgte å skrive om digital mobbing, fordi det er noe jeg selv er usikker på i møte med elever. Det er noe som ikke bare skjer på skolen, derfor kan det være ekstra vanskelig å håndtere, sier hun.

Hun har intervjuet seks elever på 9. og 10. trinn om deres tanker og forventninger til læreren i forbindelse med digital mobbing.

Analysen av intervjuene gjenstår, men Guggedal har allerede dannet seg et bilde av hva elevene mener bidrar til å forebygge digital mobbing.

 Elevenes svar passer med teori om autoritativ klasseledelse. De sier det er viktig med en lærer som er tydelig og som er en de stoler på. En elev sammenlignet det med et arbeidsforhold hvor gjensidig respekt er avgjørende, sier Guggedal.

Savner kompetanse

Guggedal jobber som lærer og ser mange utfordringer ved elevers bruk av sosiale medier.

 Mange ser ikke konsekvensene av å legge ut et bilde eller en kommentar. Det er heller ikke alle som mener å såre andre med det de gjør. Mange tror bildene de sender, for eksempel på Snapchat, blir slettet med en gang, sier hun.

Therese Guggedal

Therese Guggedal