MENY

Har du læreryrket som din andre karriere?

Da er vi på jakt etter hjelp fra deg. Gjennom et doktorgradsprosjekt ønsker vi å få mer kunnskap om dem som har læreryrket som sin andre karriere.

Lærer-elev-interaksjon. Foto: iStock

Det finnes lite forskning i Norge, men også internasjonalt, på hvordan lærere som har yrket som sin andre karriere utøver rollen som lærer, sammenlignet med de som har yrket som sin første karriere. Samtidig har mange de senere årene valgt å utdanne seg til lærer, enten via lærerutdanning eller ved å ta PPU grunnet omstillingene i oljerelaterte yrker. Maren Stahl Lerang er stipendiat ved Læringsmiljøsenteret. Formålet med hennes doktorgradsprosjekt er å få kunnskap om nettopp lærere som har læreryrket som sin andre karriere.

Tar utgangspunkt i helt vanlige skoletimer

- Vi kan hente ut mye informasjon om hva som foregår i klasserommet gjennom spørreskjema og intervju med lærer og elever, men dersom vi skal vite hva lærere faktisk gjør, og ikke bare hva vi tror de gjør, så må vi også benytte observasjon fra helt vanlige timer, sier Maren.

Lærer og klassen han eller hun underviser, følges i løpet av ett sammenhengende skoleår, totalt fire undervisningsøkter (to i løpet av høst, to i løpet av vår).

- Disse fire undervisningsøktene filmes, der læreren ikke skal gjøre noe annerledes enn hva han eller hun vanligvis gjør, det vil si, ikke legge til rette for filmingen, forklarer hun.

Filmene vil bli skåret med ett amerikanskutviklet forskningsbasert måleinstrument, Classroom Assessment Scoring System – Secondary (CLASS-S; Pianta, Hamre, & Mintz, 2012). I tillegg skal lærer og elever svare på ett spørreskjema i løpet av høsten.

- Jeg kjørte bare på med mine planer

To av de deltakende lærerne har delt sine erfaringer og beskrivelser av å delta i videoobservasjon. Den første læreren jobber i ungdomsskolen, og klassen som er videoobservert er 8.trinn i engelsk:

«Det gikk veldig fint å delta i videoobservasjon. Den som filmet gjorde lite utav seg, og elevene så ikke ut til å bry seg noe videre om at det var et kamera i rommet. Som lærer kan man velge hvilket fag og timer det passer å ha besøk, så da kan man selvsagt også velge å få vist seg fra det man synes er sin beste side. Litt organisering var det med å få inn alle tillatelser fra foreldre, men det tar jo ikke så veldig lang tid. Ellers var ikke dette noe som krevde ekstraarbeid av deltakerne. Det er hyggelig å kunne være med og hjelpe til, og målet er jo at det skal komme både lærere og elever til gode etterhvert. Det er i klasserommet det skjer, så for at forskningen skal bli så relevant som mulig for oss, oppfordrer jeg alle som kan til å stille opp, i CIESL eller andre tilsvarende prosjekter.»

Den andre læreren, som også jobber i ungdomsskolen på 9.trinn i norsk, meldte følgende tilbake etter deltakelse:

«Jeg hadde en fin opplevelse med deltagelsen i CIESL. På forhånd fikk jeg beskjed om ikke å gjøre noe annerledes enn jeg vanligvis ville gjort, så jeg kjørte bare på med mine planer. I første økt med filming var både elevene og jeg litt bevisst på kameraet som sto i et hjørne bak i klasserommet, men vi ble fort vant til det. De neste gangene la vi knapt merke til at det var en person ekstra - med kamera - i klasserommet. Det var fint å "debriefe" timene med Maren etter filmøktene, spesielt med tanke på klasseledelse og generelt struktur på timene. For en relativt fersk lærer som meg selv, er slike samtaler meget nyttige og lærerike. Deltagelsen i CIESL ga mye mer enn det kostet - jeg gjør det gjerne igjen.»   

Del av større forskningsprosjekt

Doktorgradsprosjektet er en del av CIESL-prosjektet, hvor klasseledelse fra teori til praksis blir undersøkt. Fra før er det samlet inn data fra erfarne førstekarrierelærere og nyutdannede førstekarriere lærere fra ulike ungdomsskoler i landet.

- På bakgrunn av dette, og for å kunne sammenligne de tre gruppene av lærere er det avgjørende at også informantene til mitt prosjekt jobber i ungdomsskolen.

Disse er aktuelle informanter for Maren:

  • Lærere som har læreryrket som sin andre karriere (dvs. annen utdannelse fra tidligere)
  • Har jobbet som lærer i mindre enn 6 år
  • Jobber i ungdomsskolen

Er dette deg, eller kjenner du noen som passer beskrivelsen? Ta kontakt med Maren på e-post: maren.s.lerang@uis.no

Referanse:

Pianta, R., Hamre, B., & Mintz, S. (2012). Classroom assessment scoring system - secondary manual. Charlottesville: Teachstone.

Les mer: