MENY

Hvordan er det å bli video-observert som lærer?

I denne videoen forteller Live Henrikke Knudsen om sine erfaringer fra VITE, og om det å bli observert på video som lærer.

Målet med forskningen som foregår på Læringsmiljøsenteret er å forbedre praksis i barnehager og skoler. Dette er også gjeldende for CIESL-prosjektet, der hovedmålet har vært å få mer kunnskap om interaksjonen mellom elever og lærere i klasserommet.

Denne kunnskapen er nå blitt brukt for å utvikle en systematisk tilnærming for veiledning av klasseromsinteraksjon. Dette er testet ut i pilotprosjektet VITE.