MENY

– Jeg føler at jeg har våget å ta et stort skritt, og nå forventer jeg å bli en god klasseleder

CIESL-prosjektet er i gang med videoobservasjoner. Totalt blir åtte ungdomskoler og rundt 50 lærere i Rogaland og Telemark videofilmet mens de underviser.

Både forskere i prosjektet og andre dyktige medarbeidere er til stede i klassene og observerer lærerne fire ganger i løpet av høsten 2014 og våren 2015.

Observasjonene blir i ettertid skåret med Classroom Assessment Scoring System – Secondary (CLASS-S) som er utviklet av professor Robert Pianta og hans kolleger (Pianta et al. 2012). Målet med observasjonene er å kartlegge hvordan lærere utøver klasseledelse og hvordan de utvikler seg gjennom et skoleår.

Kompetanseutvikling

Hver skole har sine kontaktpersoner som har hovedansvar for gjennomføringen av CIESL-prosjektet. Dette er et komplisert og tidkrevende koordineringsarbeid.

Tilbakemeldingen fra kontaktpersonene er at dette er et spennende prosjekt som de håper skal bidra med kompetanseutvikling blant lærerne. Lærerne er positive til deltakelsen i prosjektet, og for noen oppleves det som ekstra utfordrende og «skummelt» å bli videofilmet i undervisningssituasjonen.

Videoobservasjonene er sentrale data for hele CIESL-prosjektet, og forskergruppen er takknemlig for at lærerne har våget å utfordre seg selv.

Som overskriften antyder, har lærerne forventninger om at deres bidrag i CIESL-prosjektet skal gi dem noe tilbake i form av økt kompetanse innen klasseledelse. Innen utgangen av våren 2015 har vi filmet rundt 50 lærere i nærmere 200 undervisningstimer. Neste skoleår vil en gruppe lærere ved skoler som deltar i pulje 3 i Ungdomstrinn i utvikling bli invitert til å delta. Dette er et stort datamateriale som skal skåres og analyseres før vi kan publisere resultater.

Resultatene fra videoobservasjonene skal også sees i sammenheng med resultater fra gruppeintervjuene, loggene og spørreskjemaundersøkelsen. Det fremgår av dette at det er et tidkrevende og viktig arbeid som skal foregå over fire år. Uten alle lærerne og skoleledernes bidrag ville ikke dette vært mulig. Vi ønsker derfor å holde alle fortløpende oppdatert om utviklingen i prosjektet gjennom våre nettsider.

Hovedfunn fra prosjektet vil bli publisert i både vitenskapelige tidsskrifter som i mer populærvitenskapelige tidsskrifter ved prosjektslutt. Vi satser også på å publisere i ulike tidsskrifter underveis i tillegg til det vi publiserer på våre nettsider.

 

Tekst: førsteamanuensis Elsa Westergård

Illustrasjonsbilde av kamera som tar opp ein klasseromssituasjon.