MENY

– Kollegaveiledning er nøkkelen til suksess

Rektor Rune Sudbø mener det viktigste med Ungdomstrinn i utvikling er at skolen blir en lærende organisasjon. Drømmescenarioet er at lærerne i framtiden reflekterer over undervisningssituasjoner når de møtes på lærerrommet.

Merete Høgseth Kronstad, høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, har intervjuet rektor Rune Sudbø om hans rolle i intervensjonen Ungdomstrinn i utvikling (UiU).

Deler erfaringer

Sudbø er rektor ved Åmot skole i Vinje kommune. Skolen har siden desember 2014 jobbet med klasseledelse gjennom satsingen Ungdomstrinn i utvikling. For Sudbø var det viktig å inkludere hele skolen.

– Etter å ha fått inspirasjon fra Rektorskolen, skjønte jeg at lærende organisasjoner var framtiden for å drive skoleutvikling, sier han.

Han planlegger at skolen skal fortsette som lærende organisasjon, også i senere arbeid.

– Klasseledelse kommer vi alltid til å holde på med, for det er noe av det viktigste som finnes. Men vi kommer også til å fokusere på andre ting. Lærende organisasjon er en arbeidsmåte jeg vil skal fortsette, sier han

– Jobber med folk

I begrepet lærende organisasjoner legger han å bruke ressurser som finnes på skolen, ved at lærerne deler erfaringer og trener på å gjøre hverandre gode. Arbeidsmetoden er kollegaveiledning.

– Kollegaveiledning er nøkkelen til at dette blir bra og fører til endret praksis, og ikke bare noe lederen har sagt de skal gjøre, sier han.

For Sudbø er skoleutvikling noe av det morsomste han gjør som rektor, og han tviler på om han kan være rektor på en skole som ikke er lærende.

– Det er derfor jeg ble rektor. Å kunne se at det er utvikling i et stort miljø er spennende. Noe av det viktigste som skoleleder er å innse at man jobber med folk, og at vi ikke kan øse på med endringer. Lærere er som elever, de trenger tilpasset opplæring, sier han.

De siste årene har det vært mer fokus på lærernes utøving av klasseledelse, men det er fortsatt et gap mellom lærernes kunnskap og det som kommer elevene til gode i klasserommet. CIESL-prosjektet undersøker hvordan lærere som har vært med i UiU omsetter teori om klasseledelse til praksis i klasserommet.