MENY

Lyst å jobbe som forskningsassistent i CIESL-prosjektet?

Ønsker du erfaring innen skoleforskning? Nå kan du være med på å samle inn data i et spennende forskningsprosjekt!

Lærer i et klasserom. CIESL-prosjektet er et FINNUT-prosjekt støttet av Forskningsrådet, og omhandler blant annet hvordan teorier om klasseledelse kan omsettes til hverdagspraksisen og gjennom det forbedre kvaliteten i undervisningen.

CIESL-prosjektet (klasseledelse – fra teori til praksis) trenger flinke forskningsassistenter med relevant utdanning/påbegynt utdanning som kan være med på laget vårt fra begynnelsen av september 2016. Da starter vi på første runde med datainnsamling.

Vi ønsker assistenter som kan dekke et, eller flere, av områdene rundt Ålesund, Stavanger og Porsgrunn. Opplæringen gis etter avtale med de som ansettes.

Er dette aktuelt for deg?

Du vil få innsikt i og erfaring med datainnsamling i et stort forskningsprosjekt. Data som skal samles inn er videoobservasjoner og spørreundersøkelser. Arbeidet er timelønnet og omfanget vil tilsvare inntil 20 %. Reise og opphold blir også dekket. Alle som deltar får opplæring og attest.

Vi trenger forskningsassistenter som:

  • Har utdanning eller påbegynt utdanning som lærer, barnevernspedagog, sosionom eller lignende.
  • Kan tenke seg faglig påfyll og opplæring innen datainnsamling i skoler.
  • Er strukturert og fleksibel. 
  • Disponerer bil.

Hvis du synes dette høres spennende og interessant ut, ta kontakt med Trude Havik innen 20. juni. Ta gjerne også kontakt om du lurer på noe.

Trude Havik, postdoktor
E-post: trude.havik@uis.no
Tlf.: 51 83 29 19 
 

Les mer

Logoen til CIESL-prosjektet. CIESL står for Classroom interaction for enhanced student learning.

CIESL står for Classroom interaction for enhanced student learning.