MENY

Masteroppgave om «bitching»

Mona Nordvoll undersøker i sin masteroppgave sammenhengene mellom stress, proaktiv aggresjon blant jenter i ungdomsskolen og klasseledelse. Temaet er knyttet til CIESL-prosjektet.

Aggressivitet deles gjerne inn i reaktiv og proaktiv. Mens reaktiv aggresjon først og fremst utløses av frustrasjon eller provokasjon, utføres proaktiv aggressivitet for å oppnå sosiale gevinster, som makt eller tilhørighet.

Nordvoll konsentrerer seg i sin masteroppgave om proaktiv aggresjon blant jenter i ungdomsskolen, også kalt «bitching».

Sosialt spill

 De som driver med dette, kan det sosiale spillet. Dette er jenter som styrer et sosialt spill, sier Nordvoll. 

Hun har intervjuet syv jenter i 10. klasse. For å få jentene inn på temaet presenterte hun et eksempel med jenter som driver med «bitching». Det er for tidlig å si noe om funnene, men det er tydelig at fenomenet er godt kjent.

 Mange er reflekterte rundt dette. De skjønner hva som foregår og kan reglene i spillet. Mange kommer også uoppfordret med egne erfaringer, sier hun.

Vanskelig å oppdage

Proaktiv aggresjon er komplekst, og det er utfordrende for lærere å forstå hva som egentlig foregår.

 Jenter som driver med bitching er ofte de samme som smigrer lærerne. Derfor er det viktig at lærerne vet hva som skjer, og hvilke tegn de skal se etter, sier masterstudenten.

Nordvoll er også interessert i hva medelever tenker om de som bitcher og de som blir utsatt for bitching.

 Jenter forteller at de er redde proaktive jenter. Det krever mye å stå imot. Informantene mener også det er viktig å hjelpe dem som blir stengt ute, for eksempel ved å få dem inn i en ny gjeng, sier Nordvoll.

Fører til stress

Proaktiv aggressivitet er mest utbredt i jentemiljø, og Nordvoll er interessert i hvordan det henger sammen med stress.

 Koblingen mellom stress og proaktiv aggresjon er det forsket lite på tidligere. Jenter som spiller dette spillet, stresser både seg selv og andre rundt seg, sier hun.

For å gjøre det bruker Nordvoll aggresjonsteori, stressteori, Robert Piantas teori om klasseledelse i sin oppgave.

Therese Nordvoll

Therese Nordvoll er en av fem studenter som skriver masteroppgave knyttet til CIESL-prosjektet.