MENY

Masteroppgave om observasjonsinstrumentet ISTOF

Kristina Thorarensen Svindland brukte data fra CIESL-prosjektet for å undersøkte validiteten ved bruk av observasjonsinstrumentet ISTOF i Norge.

Illustrasjon av en klasse. Læreren står foran tavlen, elevene rekker opp hånden. Klasseledelse har stor betydning for elevenes faglige og sosiale utvikling, men også for læreres trivsel i arbeidet.

Målet med god klasseledelse er å lede elevenes læring. I tillegg kan god klasseledelse bidra til å forebygge mobbing, problematferd og skolevegring.

Behov for mer forskning på klasseledelse

Da Kristina Thorarensen Svindland skulle skrive masteroppgave i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk, ville hun se nærmere på aspekter ved effektiv undervisning. Resultatet ble Valideringsstudie av observasjonsinstrumentet ISTOF i norsk kontekst (pdf).

– Det er behov for mer kunnskap om klasseledelse og da må vi ha systematiske observasjonsinstrumenter, noe det er mangel på i dag. For å bli bedre på klasseledelse trengs mer forskning, og forskning krever kvalitetssikrede instrumenter, sier Kristina.

Hun syntes det var spennende å skrive om noe som ingen har gjort tidligere, og å kunne bidra med ny informasjon.

Videoobservasjoner fra CIESL-prosjektet som datagrunnlag

For å sjekke validiteten av observasjonsinstrumentet The international system for teacher observation and feedback (ISTOF), brukte Thorarensen Svindland videoobservasjoner av lærere som var scoret med både ISTOF og Classroom assessment scoring system (CLASS). Videoobservasjonene er en del av datamaterialet som er samlet inn i CIESL-prosjektet.

Det viktigste funnet i studien var at ISTOF kan brukes i vurderingen av klasseledelse i Norge, men ikke den originale utgaven! Hun fant derimot støtte i en modifisert versjon.

– Den originale versjonen av ISTOF fikk ikke støtte i data, derimot gjorde en modifisert versjon det. Dette viser at instrumentet må undersøkes videre før det anvendes i Norge, sier hun.

Kristina oppdaget også, sammen med to andre masterstudenter, at manualen til ISTOF var mangelfull. Studentene endte derfor opp med å skrive en ny manual.

Lærte mer om god klasseledelse

Kristina Thorarensen Svindland lærte også mer klasseledelse ved å se på videoobservasjonene.

– Det var inspirerende å se på videoene av lærerne. Du får innsikt i hva som er god klasseledelse, og tips til hva vi selv bør gjøre som lærer. Alle lærere kunne hatt nytte av å se video av andre lærere, og seg selv. Du ser for eksempel hvor fokuset er og om alle elever blir ivaretatt, sier Kristina.

Hun er også en av de første masterstudentene som skrev artikkelbasert master i spesialpedagogikk ved Universitet i Stavanger.

 

Les mer

Kristina Thorarensen Svindland

Kristina Thorarensen Svindland