MENY

Nye medarbeidere og ny runde med datainnsamling i CIESL-prosjektet

Prosjektet skal snart i gang med en ny runde datainnsamling, og med på laget har vi fått nye medarbeidere.

Bilde av et videokamera. Kameraet er i fokus, men det kameraet filmer er uklart. Våre nye forskningsassistener kommer til å jobbe mest med filming og videoobservasjoner.

Det er ansatt to forskningsassistenter i CIESL-prosjektet. De skal hovedsakelig jobbe med videobservasjoner, og filme klassene som deltar i prosjektet. I denne runden med datainnsamling er det skoler fra Møre og Romsdal, Rogaland og Telemark som er med.

I Møre og Romsdal vil det være forskningsassistent Camilla Lunde som filmer. Hun er fra Åse utenfor Ålesund, og studerer grunnskolelærerutdanning 17 på tredje året. Hun gleder seg til å jobbe med CIESL-prosjektet: 

– Jeg fattet interesse for prosjektet og stillingen, da tematikk som klasseledelse, læringskultur og motivasjon er noe jeg synes er spennende. Jeg ser på dette som en unik mulighet for meg, til å både kunne være til hjelp med prosjektet og som en innfallsport til egenrefleksjon/-utvikling som kommende lærer.

Åse Lill Byrkjedal Ur er den som kommer til å filme i Rogaland. Hun er fra Stavanger og har akkaurat begynt på master i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Åse Lill har tidligere tatt grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. klasse. 

– Jeg ønsket å bli med på prosjektet som forskningsassistent, da det er et utrolig interessant prosjekt. Jeg ser også at jeg kan lære mye og utfordre meg selv, og det synes jeg er kjekt, sier hun.

CIESL-prosjektet har også fått en ny medarbeider som skal bistå med datainnsamling i Telemark, men det er en av Læringsmiljøsenterets ansatte ved avdelingen i Porsgrunn; universitetslektor Stine Sævik. Stine er utdannet spesialpedagog fra Universitetet i Oslo. De siste fire årene har hun jobbet som spesialpedagog ved Sykehuset Telemark, seksjon Habilitering for barn og unge. I tillegg til å delta i CIESL, skal Stine også jobbe med Læringsmiljøprosjektet.

Her er prosjektets nye medarbeidere

Forskningsassistent Camilla Lunde

 

Forskningsassistent Åse Lill Byrkjedal Ur

 

Universitetslektor Stine Sævik

 

Les også