MENY

Siste runde med videoobservasjoner i CIESL-prosjektet

Vi er nå i gang med nye videoobservasjoner i CIESL-prosjektet. Lærerne som deltar i denne siste runden er fordelt på skoler i Møre og Romsdal, Rogaland og Telemark.

En lærer skriver på tavlen. Lærerne filmes fire undervisningstimer i skoleåret 2016/2017.

Hver av lærerne skal, som tidligere, filmes fire undervisningstimer i skoleåret 2016/2017. De filmes av våre dyktige forskningsassistenter Camilla Lunde og Åse-Lill Byrkjedal Ur og universitetslektor Stine Sævik. Siden oppstarten av videoobservasjonene i CIESL-prosjektet høsten 2014 er ca. 80 lærere observert mens de underviser sine elever.

Målet med observasjonene er å kartlegge lærernes klasseledelse og hvordan denne utvikler seg i løpet av et skoleår. Sertifiserte skårere analyserer i ettertid filmene ved hjelp av et standardisert observasjonsskjema for ungdomstrinnet, Classroom Assessment Scoring System – Secondary (CLASS-S). CLASS-S er utviklet i USA av professor Robert Pianta og hans kolleger (Pianta et al. 2012).

Lærere som deltar i observasjonene får tilbud om å få kopi av opptak fra egne klasser. Opptakene kan benyttes til egen videreutvikling og refleksjon sammen med loggene som lærerne skriver en gang pr. semester. Videoobservasjonene og loggene er sentrale data i CIESL-prosjektet som skal sees i sammenheng med resultater fra spørreskjemaene og intervjuene av lærere og skoleledere.

Noen av resultatene er allerede publisert på våre nettsider, på internasjonale konferanser, i vitenskapelige artikler og gjennom våre nasjonale og internasjonale nettverk.

 

Tekst: Førsteamanuensis Elsa Westergård

 

Les også