MENY

Stålkontroll på databehandling

Behandling av innsamlede data er en stor og viktig jobb i CIESL-prosjektet. Ann Kristin Kolstø-Johansen klargjør filere, lister og videoopptak før forskerne kaster seg over dem.

Kolstø-Johansen er nyansatt forskningskoordinator ved Læringsmiljøsenteret og er blant annet involvert i CIESL-prosjektet.  

Slår sammen filer

Prosjektet samler store mengder data i form av spørreundersøkelse, intervju, logger og videoopptak. Forskningskoordinatoren har oversikt over videoopptakene og hvem som skal skåre hvilke opptak til hvilken tid.

Prosjektet er nå inne i sin andre runde med videofilming av ungdomsskolelærere. Det er rutiner for hvordan opptakene skal lagres, hvem som har tilgang og hvordan de skal skåres.

Data som er samlet inn skal også settes sammen til store datafiler som forskerne kan arbeide videre med.
Først er kvantitative data fra lærerundersøkelsen koblet med videoobservasjonene, slik at skåringen av den enkelte lærer blir linket til svarene lærerne har gitt. Dette gjøres med hjelpe av en kodeliste for å sikre anonymitet.

En annen del av datamaterialet er flere elevundersøkelser. Elevene i første pulje har allerede svart på spørsmål om sine lærere på to ulike tidspunkt. De skal svare på en undersøkelse til, slik at det totalt blir tre.

 Dataene fra begge undersøkelsen skal merges til en datafil. Da er det viktig at vi har en unik bruker-id. Denne koden gjør at vi kan koble sammen besvarelsene og finne ut hva en elev har svart første, andre og tredje runde, forklarer Kolstø-Johansen.

Ann Kristin Kolstø-Johansen ved Læringsmiljøsenteret.

Ann Kristin Kolstø-Johansen er forskningskoordinator i CIESL-prosjektet.