MENY

Stipendiat i CIESL-prosjektet

CIESL-prosjektets nyeste medarbeider er stipendiat Maren Stahl Lerang. Hun skal undersøke variasjoner i klasseromsinteraksjon hos lærere med ulik bakgrunn og erfaring.

Maren Stahl Lerang begynte sin nye tilværelse som stipendiat 1. august. Hun er utdannet lærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Stavanger. Siden høsten 2014 har Maren jobbet som faglærer og spesialpedagog på ungdomstrinnet.

Skal forske på lærere som har hatt en annen yrkeskarriere 

I sitt doktorgradsarbeid skal Maren se nærmere på variasjoner i klasseromsinteraksjon hos lærere med ulik bakgrunn og erfaring. Det er først og fremst lærere som har hatt en annen yrkeskarriere tidligere, og som nylig (siste seks år) har jobbet som lærer, hun ønsker som informanter. Gjennom prosjektet ønsker hun å finne ut hvordan de bruker sin bakgrunn og erfaring i sitt nye yrke. Til nå har det vært lite forskning på denne lærergruppen, både nasjonalt og internasjonalt. 

Studien er en kvantitativ studie. Hun skal bruke videoobservasjoner av lærere i klasserommet og et spørreskjema, som både lærere og elever skal svare på, som datagrunnlag. Noen observasjoner er allerede filmet som en del av CIESL-prosjektet, men hun skal også filme de nye informantene. Observasjonsinstrumentet Classroom Assessment Scoring System-Secondary (CLASS-S) blir brukt for å skåre observasjonene.

Trenger flere informanter!

Maren ønsker å komme i kontakt med lærere som

  • har yrket som sin andre karriere
  • har jobbet som lærer i mindre enn seks år
  • jobber som lærer i ungdomsskolen

Hvis du er interessert i å delta i forskningsprosjektet, send en e-post til maren.s.lerang@uis.no.

 

Les også

Maren Stahl Lerang ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret)

Maren Stahl Lerang