MENY

Workshop om systematisk observasjon

I september arrangeres workshop om systematisk observasjon i utdanningsvitenskap.

Foto: iStock Foto: iStock

Workshopen er for forskere som bruker eller er interessert i hvordan systematisk observasjon kan brukes i utdanningsvitenskap.

Når: 24. – 25. september 2019
Hvor: Universitetet i Stavanger, Ydalir Hotel
Påmeldingsfrist: 1. mai 2019

Workshopen starter med innlegg av professor Karine Verschueren. Hun er leder av forskningsenheten School Psychology and Development in Context ved KU Leuven i Belgia. Hennes forskning fokuserer spesielt på lærer-student- og vennerelasjoner, og interaksjoner som utviklingsmessige kontekst for barn. Hun leder et forskningsprogram om barne- og ungdomsutvikling i skolen, og rollen som sosiale relasjoner har for denne utviklingen.

Den andre dagen starter med masterclass / workshop gitt av professor Pamela Sammons fra University of Oxford i Storbritannia. Tema vil være mixed methods-design, inkludert systematisk observasjon. Sammons har vært en del av forskergruppen i CIESL-studien ledet av Universitetet i Stavanger.

Invitasjon til å bidra

I tillegg til de to innleggene, inviterer vi deg til å bidra med presentasjon av eget arbeid. Vi oppfordrer spesielt til presentasjoner som adresserer forskningsmetoder og diskuterer problemstillinger knyttet til datainnsamling, analyse, rapportering etc. i systematisk observasjonsforskning. Diskusjoner om mixed metods-design (for eksempel integrasjon av resultater) er også velkomne. Hovedpoenget er å dele erfaringer og diskutere utfordringer du står overfor i din forskning.

Phd-kurs

Doktorgradsstudenter har mulighet til å inkludere workshopen som en del av forelesningene i et PhD-kurs på systematisk observasjon i utdanningsvitenskap. Phd-kurset vil gå over to dager, en dag før workshopen og en dag etter. Mer informasjon om ph.d.-kurset finner du her.

Last ned 

Program og innsendte abstracts (pdf)
Pamela Sammons - Handout (pdf).