Forskning og prosjekter knyttet til læringsmiljø

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Læringsmiljøprosjektet er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Se videre er et longitudinelt forskningsprosjekt om læringsmiljøets betydning for motivasjon, psykisk helse og fullføring av videregående skole.

elever og lærer med hver sin ipad