MENY

Lysark 2015-2016 (pulje 2)

Fra Læringsmiljøprosjektet startet høsten 2013 og fram til i dag har det vært arrangert en rekke samlinger i prosjektets regi. Her har vi samlet lysarkene som har vært brukt av foredragsholderne i pulje 2. Du finner de nyeste først.

4. samling for kommuner og skoler i pulje 2, 3.-4. november 2016

Andrea Krogen og Julie Haugen, Hornindal skule:
Elevens stemme (pdf)

Christian Wendelborg, NTNU:
Hva sier forskningen om prosjektet? (pdf)

Dag Ingvar Jacobsen, Univsitetet i Agder:
Organisasjonsendring og endringsledelse (pdf)

Ella C. Idsøe, Læringsmiljøsenteret:
Konsekvenser av mobbing og oppfølging av de involverte (pdf)

Pål Roland, Læringsmiljøsenteret:
Ledelse, implementering og kapasitetsbygging relatert til mobbetemaet (pdf)

Margrethe Stene Wold, Haram PPT:
Praksisfortelling (pdf)

Bodil J. Houg, Mobbeombudet i Buskerud:
God vilje er ikke nok (pdf)

 

Lysark i pulje 2

Storteamsamling 6.-7. september 2016, pulje 2 og 3

Janne Støen, Læringsmiljøsenteret:
Plan for dagene mm (pdf)

Mal for rapport for pulje 2 (docx)

Erik Nordgreen:
Analysemodellen (pdf)
Eksempel 1 (pdf)
Eksempel 2 (pdf)
Case (pdf)

Sven Eirik Nilssen, Udir:
Presentasjon av tall om mobbing og krenkelser fra Elevundersøkelsen 2013-15 (pdf)

Joachim Majambere, FUG:
Arbeid mot mobbing og hjem-skole-samarbeid (pdf)
 

Storteamsamling 12.-13. april 2016, pulje 2 og 3

Hildegunn Fandrem:
Minoritetsspråklige elever (pdf)

Terje Angelskår:
Hva er din rolle? (pdf)

Janne Støen:
Aktivering av elever (pdf)

Arbeid med elever (pdf)

PPTs rolle i Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Videreføring og varig endring i en inkluderende skole (pdf)

 

3. samling for kommuner og skoler i pulje 2, 16.-17. mars 2016

May Britt Drugli, NTNU:
Relasjoner - hjørnesteinen i pedagogisk lederskap (pdf)

Praksisfortellinger:

Dag Erik Hovlund, leder av Andøy PPT:
Andøy kommune (pdf)

Kongsvinger kommune

Lars Arild Myhr, SePU ved HiHm:
PP-tjenesten som skolens partner i arbeid med utvikling av læringsmiljø (pdf)

Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO:
Digital mobbing / EU Kids Online: «Der hvor jeg er mest meg selv» (pdf)

Thomas Nordahl, SePU ved HiHm:
Klasseledelse (pdf)

 

Storteamsamling 12.-13. januar 2016

Sven Eirik Nilssen, Utdanningsdirektoratet.:
Læringsmiljøprosjektet: et prosjekt som er målrettet mot mobbing (pdf)

Janne Støen, Læringsmiljøsenteret:
Foresattes rolle i Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Janne Støen, Læringsmiljøsenteret:
PPTs rolle i Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Janne Støen, Læringsmiljøsenteret:
Organisasjonsutvikling - organisasjonslæring (pdf)

Ella Idsøe, Læringsmiljøsenteret:
Mobbing - oppfølging av de involverte (pdf)

 

Storteamsamling 24.-25. november 2015

Hilde Austad, Utdanningsdirektoratet:
Taushetsplikt (pdf)

Erik Nordgreen, Læringsmiljøsenteret:
Implementering (pdf)

Per Olav Sørås, Os kommune:
Organisasjonsutvikling: erfaringer som rektor og skoleeier (pdf)

 

2. samling for kommuner og skoler i pulje 2, 12.-13. oktober 2015

Ketil Gjerdevik, Vikeså skule:
Klasseledelse - praksisfortelling fra Vikeså skule (pdf)

Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet:
Opplæringslovens kapittel 9a 8 (pdf)

Gunn-Britt Eikjok Andreassen, KUTT-teamet i Tromsø:
Praksisfortelling - Å snu en klasse ved hjelp av hele systemet (pdf)

Eirik Irgens, NTNU:
Skoleledelse og organisasjonsutvikling for et enda bedre læringsmiljø (pdf)

Parallellsesjoner

Skoleledere
Erling Roland:
Komplekse atferdssaker (pdf)

Foresatte
I. Elisabeth Strengen Gundersen, FUG:
Læringsmiljøprosjektet samler foreldrene (pdf)

PPT / skoleeier
Gunn-Britt Eikjok Andreassen, KUTT-teamet i Tromsø:
Refleksjon over kasuset sett fra et systemisk perspektiv (pdf)

Veileder Kristin Østvik:
Å arbeide systemrettet kontra individretteti forhold til §9a-3. Hva betyr det for meg? (pdf)

Veileder Per Olav Sørås:
Skoleeier som arbeider systemisk (pdf)

 

Teamsamling 1.-2. september 2015

Frank Rafaelsen
Klasseledelse (pdf)

Elisabeth Rystad
Ståstedsanalysen (pdf)

Elisabeth Rystad
Prosess i personalet - ståstedsanalysen (pdf)

 

Veiledersamling 8.-9. april 2015

Janne Støen
Program, NOVA-evaluering av piloten. Erfaringer fra 1. semester (pdf)

Hilde Austad
Om Opplæringsloven kPrapittel 9a (pdf)

Hanne Jahnsen
Veiledningsstrategier (pdf)

Erling Roland
God start (pdf)

 

1. samling for kommuner og skoler i pulje 2, 10.-11. februar 2015

Sven Eirik Nilssen, Utdanningsdirektoratet
Om Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Svein Nergaard, Læringsmiljøsenteret, UiS
Hva kjennetegner et godt læringsmiljø (pdf)
Film om Mål i opplæringen - fra den generelle del av Læreplanen

Hildegunn Fandrem, Læringsmiljøsenteret, UiS
Digital mobbing (pdf)
Filmen Maria fra nettstedet dubestemmer.no

Anders Cameron
Jeg vil drømme gode drømmer - barnehøring om krenkelser i skolen (pdf)

Erling Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS
Mobbing: Årsaker, forebygging og tiltak (pdf)

Janne Støen, Læringsmiljøsenteret, UiS
Veiledergruppenes arbeid. Forventninger og roller (pdf)

Filmen Voksne skaper vennskap

 

Erfaringer fra Læringsmiljøprosjektets pilotutprøving
En skoles erfaring i arbeid mot mobbing
Rektor Kjetil Gjerdevik, Vikeså skule, Bjerkreim (pdf)

Skoleeiers rolle 
Alf Strand, Masfjorden kommune (pdf)

Svein Erik Fjeld, Utdanningsdirektoratet
Fra mandat via vurdering til praksis (pdf)

Kristine Strømmen, Kommunikasjonsstaben, Utdanningsdirektoratet
Mediehåndtering (pdf)

 

Forelesninger ved Anti-Bullying Center at Dublin City University 2. februar 2015
Facebook, gender and conflict online: Teenage girls' understanding and experience with cyper bullying in an Irish second level school (pdf)
by Dr Debbie Ginger and James O'Higgins Normann

Managing workplace bullying (pdf)
by Genevieve Murray

 

Samling for veiledere, Oslo 12.-13. januar 2015

Janne Støen
Om Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Hanne Jahnsen
Læringsmiljø - Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Erling Roland
Mobbing (pdf)

Hildegunn Fandrem
Fimen Maria fra nettstedet dubestemmer.no
Digital mobbing - foredrag på veiledersamling (pdf)

Erik Nordgreen
Organisasjonsutvikling, Skjæringspunkt mellom et systemisk og et individorientert fokus (pdf)