MENY

Pilotprosjektet 2013-2014

Lysark fra forelesninger i pilotprosjektet.

Landssamling i Læringsmiljøprosjektet 21.-22.oktober 2014 (siste samling i pilotprosjektet)

Torbjørn Lund, UiT
Lærende nettverk (pdf)

Erling Roland, Læringsmiljøsenteret
Kontinuitet i arbeid mot mobbing (pdf)
Lorenzprosjektet (pdf)
 

Storteammøte 16. september
Elin Kragset Vold, Læringsmiljøsenteret
Formidle Læringsmiljøprosjektet (pdf)

 

Storteammøte i Oslo 8. mai 2014
Hildegunn Fandrem, Læringsmiljøsenteret:
Digital mobbing (pdf)

Elin Kragset Vold, Læringsmiljøsenteret:
Omdømmebygging (pdf)

 

Bedre læringsmiljø-samling på Gardermoen 2.-3. april 2014

Eirik J. Irgens, NTNU:
Bedre læringsmiljø? (pdf)

Kjersti Botnan Larsen, KD/Udir:
Skolens ansvar for et godt psykososialt miljø - opplæringsloven kapittel 9a (pdf)
Djupedal-utvalget - Virkemidler for et godt skolemiljø (pdf)

Kjetil Gjerdevik, rektor ved Vikeså skule, Bjerkreim:
Praksisfortelling: Vikseså skule - et innblikk i hverdagen (pdf)

Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark:
Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis (pdf)

Ivar Bø, virksomhetsleder for PPT i Porsgrunn:
Praksisfortelling - PPT (pdf)

Kirsti Tveitereid, Læringsmiljøsenteret:
Bruk av litteratur i prosjektet (pdf)

Lars Myhr, SePU, Høgskolen i Hedmark:
PP-tjenesten som skolens partner i arbeid med utvikling av læringsmiljø (pdf)

 

Storteammøte i Oslo 21.-22. januar 2014

Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Buskerud:
Her mobber vi ikke, for det har rektor sagt (pdf)

Svein Nergaard:
Læringsmiljø - hva skal til? (pdf)

Janne Støen:
Klasseledelse (pdf)

Kirsti Tveitereid:
Motivasjon for bruk av litteratur i prosjektet (pdf)

 

Møte i Tysfjord 24. oktober 2013

Hildegunn Fandrem:
Mobbing (pdf)
Avdekking av mobbing (pdf)

 

Storteam i Oslo 17.-18. oktober 2013

Sven Eirik Nilssen, Udir:
Om læringsmiljø og mobbing i norsk skole (pdf)

Torunn Tinnesand:
Samarbeid i teamene (pdf)

Bente Bakken:
Coaching (pdf)

Erik Nordgreen:
Skoleutvikling (pdf)

 

Bedre læringsmiljø-samling på Hell 17.-18. september 2013

Svein Erik Fjeld:
Bedre læringsmiljø - fra mandat via vurdering til praksis (pdf)

Erik Nordgreen og Tove Flack:
Tid og rom (pdf)

Svein Nergaard:
Læringsmiljø (pdf)

 

Storteam i Oslo, 2.-3. september 2013

Hanne Jahnsen:
Bedre læringsmiljø - veiledningsstrategier i skoleutvikling (pdf)