MENY

Bakgrunnen for Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet startet opp som et pilotprosjekt rettet mot skoler i 2013. I 2016 satte man også i gang i barnehager.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet i skole og barnehage.