MENY

Bakgrunn for Læringsmiljøprosjektet – barnehage

Læringsmiljøprosjektet – barnehage er et pilotprosjekt. Målet med piloten er at norske barnehager skal øke sin kompetanse, forebygge og håndtere mobbing i barnehagen.

Det har i lengre tid vært jobbet med det viktige temaet med å styrke det psykososiale miljøet i norske skoler, og forebygge mobbing og trakassering. Også i barnehager er det behov for å arbeide med psykososialt miljø. 

2016 var satt av til arbeidet med å utvikle Læringsmiljøprosjektet – barnehage. Pilotprosjektet gjennomføres i 2017–18. I løpet av fire semestere skal deltakerne gjennom samlinger og veiledning øke sin kompetanse og bli enda bedre til å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing. 

Fire kommuner er valgt ut til å delta i pilotprosjektet.

Barns trivsel – voksnes ansvar

Læringsmiljøprosjektet – barnehage startet opp i regi av Utdanningsdirektoratet. Utgangspunktet var NOU 2015: 2. Å høre til (Djupedalutvalget).

Kommunene som deltar i Læringsmiljøprosjektet for barnehager er valgt ut på grunnlag av en søknad fra fylkesmenn. De har tatt utgangspunkt i kommuner som allerede deltar i Læringsmiljøprosjektet – skole, og hvor det var et ønske om å inkludere barnehagene inn i arbeidet med å utvikle gode barnehagemiljø. 

Den overordnede overskriften for Læringsmiljøprosjektet – barnehage er "Barns trivsel – voksnes ansvar".