MENY

Elevens stemme: Hva skal til for å skape en mobbefri skole?

Vi har bedt elever svare på hva som skal til for å skape en mobbefri skole. Her er svarene vi har fått.

Liten jente holder ut hånden og indikerer stopp. Foto: iStock. – Å skape en mobbefri skole krever god innsats både fra elever og lærere, skriver en elev.

Jente, 11 år

Å skape en mobbefri skole krever god innsats både fra elever og lærere. Det første skrittet kan kanskje være å hindre at yngre elever fra 1-4 opplever mobbing og derfor ikke blir trigget til å gjøre det selv. Derfor foreslår jeg at elevene stemmer på noen fra de eldre trinnene, som to og to kan gå i skolegården til de yngre og passe på at ingen er alene og at ingen blir plaget eller føler ubehag.

Det som også foregår i skolegården er mobbing med blikk. At det blir sendt stygge blikk er noe av det man ikke er så oppmerksom på, men som kan gjøre en stor forskjell.

Sju elever på 7. trinn har skrevet om hvordan man kan skape en mobbefri skole (pdf).

Jente, 13 år

En mobbefri skole er vel hva enhver lærer vil ha, men det er ikke så enkelt. Det er veldig mange måter å mobbe på, og det går ikke bort bare hvis du vil at det skal gå bort. Jenter er jo de som er «flinkest» til å mobbe, og det er de som mobber «mest» for å si det på den måten. Gutter mobber dem og, men jenter er hovedpunktet.

Lærerne ser det, de får høre om det, men gjør de noe med det? De prøver kanskje, men det er så mye som de ikke ser eller hører. Det å mobbe kan være så lite, det kan bare være et blikk. Et blikk sier mer enn 100 ord.

Hva skal til for å få en mobbefriskole? Lærerne må sette seg litt mer inn i det med mobbing. Prøv å se det fra elevens perspektiv og hvordan den eleven har det, ellers kommer mobbing aldri til å stoppe.

Gutt, 14 år

Alle må hjelpe til, og folk må skjerpe seg litt og ta tak.

Jente, 14 år

For å få en mobbefri skole skal det egentlig litt til. Det er noen ganger at de som mobber rakker ned på andre fordi de tror det er kult. Og gjør dumme ting som mobbing for å bli sjef, og så bøyer de andre seg under mobberen. Noen som mobber kan også ha et jævlig liv sjøl, men det skal jo ikke gå utover andre.

Så det jeg mener er at kontaktlæreren, eller noen vedkommende stoler på, kan ta en prat og høre hva de holder inne og i så fall hjelpe de med det. 

Gutt, 14 år

Hvis det er en som ikke har en lekekamerat, burde du ta han/hun med i leken. Ikke vær slem mot andre.

Jente, 14 år

For og få en mobbefri skole er det viktig at de voksne på skolen og hjemme tar tak om en elev kommer og sier at han/hun blir plaget på skolen.

Det er dessverre slik at mange barn blir mobbet på skolen, og det vil vi ikke ha noe av. Men for og stoppe det raskere, slik at mange barn slipper å lide på skolen, er det veldig viktig at de voksne tror på elevene. For hvis elevene ikke blir trodd, så blir det vanskelig for dem å tenke at alt det som er vondt en dag vil ta slutt.

Hvert syvende sekund blir faktisk et barn der ute i verden mobbet eller plaget, og det er alt for mange barn der ute som lider og har det vondt. Det er faktisk bare de voksne som kan klare å stanse mobbingen. Det er de voksne vi barn ser opp til, og dere skal være gode forbilder. Så når dere ikke tror oss elever når vi sier at vi blir mobba eller har det fysisk eller psykisk vondt på skolen, så er det ikke alle barn som klarer å fortsette.

Vi vet jo at det faktisk er noen barn som har tatt sitt eget liv på grunn av mobbing, og det er veldig alvorlig. Det er barn som blir plaget så hardt av andre personer, at han/hun tenker at det ikke er verdt å leve lenger.

Gutt, 14 år

Det jeg tror skal til for at vi skal få en mobbefri skole er at hvis noen faktisk sier i fra, skal det tas skikkelig opp i stedet for å si at man skal slutte, og så ikke bry seg noe mer, for det har jeg opplevd altfor mange ganger. Det er så dumt, for det er altfor mange som bare kan få gå rundt som om ingenting skulle ha skjedd. Det burde bli sett etter litt, eller mye, mer mener jeg da. 

Jente, 15 år

For å få en mobbefri skole må man faktisk hjelpe mobberne. Mobberne trenger straff, men ikke den type strafff som mange tror. De trenger hjelp med å skjønne at dette er galt, og jeg tror ikke at det blir oppnådd med utvisning eller politianmeldelse. Jeg tror mobberen trenger å prate om å være seg selv og hvordan DE har det. Jeg tror de trenger hjelp med å skjønne at det de gjør sårer mange folk. De trenger hjelp med å skjønne at de fleste mobberne til slutt vil ende opp alene.

Vi må hjelpe mobberofrene med å komme over den fæle tiden, men mobberne trenger også hjelp. De trenger å snakke med en ekspert, og de trenger rikitg hjelp. 

Derfor tror jeg at for å få mobbefrie skoler må man hjelpe både mobberen og mobbeofrene. Man trenger å hjelpe de psykisk og fysisk.

Les mer

Elevens stemme