MENY

Veiledning i Læringsmiljøprosjektet

Arbeidsgruppen i barnehagen/skolen får tilbud om veiledning to ganger pr semester.

To kvinner og en mann i samtale rundt en pc. Foto: iStock. Deltakerne i Læringsmiljøprosjektet får veiledning gjennom hele prosjektperioden. Foto: iStock.

Tema for veiledningene er knyttet til temaene i de ulike fasene. Barnehagene og skolene har også anledning til å få veiledning i mobbesaker på et generelt grunnlag. Veilederne fra prosjektet kan ikke gå inn som part i saken overfor foresatte eller barn.

I kommuner hvor flere barnehager eller skoler deltar vil noen av veiledningene kunne foregå felles. I de fylkene hvor flere kommuner har deltatt i prosjektet vil det være ønskelig, dersom det er geografisk mulig, å danne nettverk med de aktuelle arbeidsgruppene. Dette kan sikre en god videreføring av arbeidet og gi de involverte et forum for å diskutere utfordringer og suksesser og hente ny kunnskap og inspirasjon.

Veilederne i Læringsmiljøprosjektet jobber sammen to og to, og de følger barnehagen eller skolen gjennom hele prosjektperioden. De samarbeider tett med andre veiledere innenfor samme geografiske region. De regionale gruppene består både av forskere og veiledere som er ansatt ved Læringsmiljøsenteret, og erfarne barnehagestyrere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og PP-tjenere m.m. som er valgt ut med omhu fordi de har kunnskap og erfaring innenfor de feltene der barnehagene og skolene trenger hjelp.

Les mer:

Velkommen som ny deltaker i Læringsmiljøprosjektet