MENY

Velkommen som ny deltaker i Læringsmiljøprosjektet

Her har vi samlet informasjon spesielt rettet mot deg som er ny i Læringsmiljøprosjektet.

Tre personer lytter til en fjerde, som sitter med ryggen til i utkanten av bildet. Foto: iStock. Vi hjelper de voksne med å jobbe strukturert og langsiktig med læringsmiljøet, slik at barnehagebarn og skoleelever får det bedre. Foto: iStock.

Hvem er med?

Læringsmiljøprosjektet retter seg mot barnehager og skoler i kommuner der skolene har hatt:

  • høye mobbetall over tid målt på Elevundersøkelsen
  • flere kompliserte mobbesaker
  • skoler der fylkesmannen har mottatt klager på læringsmiljøet

Dette kan være indikasjoner på at barnehagen og skolen trenger å bygge opp sin kompetanse med tanke på å håndtere mobbesaker. 

I perioden 2016-2017 deltok 38 skoler fordelt på 18 kommuner. Det er tidligere gjennomført et pilotprosjekt med 23 skoler i 2013-2014. Første ordinære prosjekt begynte høsten 2015 og holder på til nyttår 2016. Der deltok 40 skoler.

Læringsmiljøprosjektet i barnehage startet opp som et pilotprosjekt i 9 barnehager i 2016-2018. Høsten 2018 startet første ordinære prosjektperiode med både barnehager og skoler.

Organisering i barnehage/skole

Barnehagen/skolen oppretter en arbeidsgruppen som skal bestå av:

  • styrer/rektor
  • førskolelærere/lærerrepresentanter (f.eks. teamledere, tillitsvalgte)
  • en representant fra PPT
  • en representant fra barnehage-skoleeier

Hva tilbyr vi?

Barnehager og skoler som deltar i prosjektet får tilbud om kompetanseheving i form av fagdager med ulike temaer. To ganger pr semester får arbeidsgruppen ved barnehagen/skolen veiledning av eksterne veiledere fra Læringsmiljøprosjektet. Arbeidsgruppen deltar på felles samlinger i løpet av prosjektperioden. Samlingene arrangeres av Utdanningsdirektoratet. De inneholder faglig påfyll og det er satt av tid til gruppediskusjoner.

Les mer om: