MENY

Velkommen som ny deltaker i Læringsmiljøprosjektet

Her har vi samlet informasjon spesielt rettet mot deg som er ny i Læringsmiljøprosjektet.

Hvem er med?

Læringsmiljøprosjektet retter seg mot skoler som har hatt:

  • høye mobbetall over tid målt på elevundersøkelsen
  • flere kompliserte mobbesaker
  • skoler der fylkesmannen har mottatt klager på læringsmiljøet

Dette kan være indikasjoner på at skolen trenger å bygge opp sin kompetanse med tanke på å håndtere mobbesaker.

I perioden 2016-2017 deltar 38 skoler fordelt på 18 kommuner. Det er tidligere gjennomført et pilotprosjekt med 23 skoler i 2013-2014. Første ordinære prosjekt begynte høsten 2015 og holder på til nyttår 2016. Der deltar 40 skoler.

Organisering på skolen

Skolen oppretter en arbeidsgruppen som skal bestå av:

  • rektor
  • lærerrepresentanter (f.eks. teamledere, tillitsvalgte)
  • en representant fra PPT
  • en representant fra skoleeier

Hva tilbyr vi?

Skoler som deltar i prosjektet får tilbud om kompetanseheving i form av fagdager med ulike temaer. To ganger pr semester får arbeidsgruppen ved skolen veiledning av eksterne veiledere fra Læringsmiljøprosjektet. Arbeidsgruppen deltar på felles samlinger i løpet av prosjektperioden. Samlingene arrangeres av Utdanningsdirektoratet. De inneholder faglig påfyll og det er satt av tid til gruppediskusjoner.

Les mer om: