MENY

Bygger felleskap og tilhørighet

Solvang skole jobber aktivt med å skape felleskapsfølelse og tilhørighet. Som en del av dette arbeidet gjennomfører de fellessamlinger for hele skolen to ganger i uken. Nå har de laget en film om disse samlingene.

Solvang skole i Øyer kommune deltok i Læringsmiljøprosjektet i 2015 og 2016 (pulje 2). Skolen har ca. 250 elever og ligger fint til, rett nord for Lillehammer. Rektor og de ansatte er opptatt av at elevene skal oppleve felleskap og føle tilhørighet til skolen sin.

Et fast tiltak på skolen er å arrangere fellessamling to ganger i uka, hver mandag og fredag. Samlingene ledes av rektor, og her er det sang og musikk, informasjon om viktige ting som skal skje, referat fra elevrådsmøter og underholdning fra klassene.    

Vi som var veiledere på skolen ble invitert med på skolens fellessamling, og vi ble veldig imponerte over hvor godt planlagt og gjennomført den var. Både elever og voksne visste hva de skulle gjøre og hva som skulle skje. Dette ga trygghet og en god ramme rundt samlingen. Det er lett å se at både lærere og elever er glade i skolen sin!

Nå kan du også få et innblikk i tanken bak samlingene og se hvordan de gjennomføres. Skolen har nemlig fått laget en film om samlingene. Den har vi fått lov til å dele her.

 

Les også: