MENY

Evaluering av Læringsmiljøprosjektet

PPTs rolle i Læringsmiljøprosjektet er blitt evaluert.

Den andre av tre evalueringer av Læringsmiljøprosjektet er blitt gjennomført. Denne gangen tar evalueringen for seg PP-tjenestens opplevelse og rolle i prosjektet.

PPT er for det meste positive til den kunnskapstilførsel de har fått gjennom prosjektet. De framholder kunnskapen om hvordan de skal møte mobbing på en grundig og systematisk måte som det viktigste de har lært. Når det gjelder spørsmålet om praksisendringer i PPT, varierer tilbakemeldingene mer:

  • 41 prosent melder omndret praksis knyttet til arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing.
  • 44 prosent melder om endret praksis knyttet til det å utvikle et positivt læringsmiljø.
  • Færre mener de har endret praksis på områdene skoleutvikling og klasseledelse.

Samtidig melder informantene fra PPT om usikkerhet rundt sin egen rolle i prosjektet.

NTNU har gjennomført evaluering. Sluttrapporten kommer høsten 2018.

Les mer: