MENY

Læringsmiljøsenteret starter prosjekt om det psykososiale miljøet i barnehagen

Fire kommuner er med i et nytt pilotprosjekt rettet mot barnehager. Det skal handle om det psykososiale miljøet i barnehagen.

I løpet av fire semestere skal deltakerne i Læringsmiljøprosjektet – barnehage øke sin kompetanse og bli enda bedre til å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing. De vil få veiledning i sine respektiver kommuner og faglig påfyll via felles samlinger. 

Prosjektleder for Læringsmiljøprosjektet – barnehage, Marianne Torve Martinsen, er opptatt av at arbeidet skal ta utgangspunkt i den enkelte barnehages kompetansebehov.

– Arbeidet med å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing i barnehagen handler om å utvikle og opprettholde gode og trygge barnehagemiljøer, sier Martinsen. Vi vil legge vekt på forebygging og kompetanse om inkludering, lek og vennskap. 

Motto for prosjektet er "barns trivsel – voksnes ansvar".

De fire kommunene deltar med til sammen 9 barnehager. Første samling for alle kommunene foregår på Gardermoen 16.–17. november 2016. 

.

Prosjektleder Marianne Torve Martinsen

Marianne T. Martinsen er prosjektleder for Læringsmiljøprosjektet – barnehage.