MENY

Prosjektavslutning i Meløy

Læringsmiljøprosjektets pulje 3 er i ferd med å avslutte prosjektperioden, og 5. og 6. juni var det avslutning i Meløy kommune.

Arbeidsgruppen ved Halsa skole. Foto: Janne Støen. Arbeidsgruppen ved Halsa skole. Foto: Janne Støen.

Halsa skole og Glomfjord skole har deltatt i prosjektet og avsluttet med å invitere alle involverte på grillfest i Glomfjord. Skoleeier, PPT, lærere, assistenter og veiledere hadde en fin kveld med god mat, gode samtaler, leker og latter.

Skolene har, som tidligere omtalt, gjort en kjempejobb med tanke på å redusere mobbetallene slik de fremkommer i Elevundersøkelsen. I undersøkelsen høsten 2017 var det ingen av elevene ved de to skolene som oppga at de ble mobbet. Det har vært jobbet grundig og systematisk med klasseledelse, relasjonsarbeid, holdningsendringer og avdekking og stopping av mobbing, et arbeid som ser ut til å ha hatt god effekt.

Nå når prosjektperioden er over har skoleeier, i samarbeid med de to rektorene og kommunens PP-tjeneste, utarbeidet en plan for hvordan prosjektet kan videreføres og spres til de andre skolene i kommunen. Dette skal gjøres ved at alle skolene etablerer en ressursgruppe bestående av rektor og minst to lærere. Gruppene skal møtes i nettverk to ganger pr. semester, PP-tjenesten har ansvar for det faglige innholdet i nettverket. På denne måten sikrer man at læringsmiljøarbeidet holdes varmt i de to prosjektskolene, samtidig som kompetansen spres til de andre skolene. Datoer for neste skoleår er satt av, og det første nettverksmøtet finner sted allerede 18. juni.

Det har vært to flotte prosjektår i Meløy, og vi ønsker lykke til videre med dette viktige arbeidet!

Arbeidsgruppen ved Glomfjord skole. Foto: Janne Støen.

Arbeidsgruppen ved Glomfjord skole. Foto: Janne Støen.