MENY

Ruster seg til møter med nye barnehager og skoler

I disse dager sitter veilederne i den landsomfattende satsingen Læringsmiljøprosjektet sammen for å forberede seg til møter med nye skoler og barnehager i arbeidet mot mobbing og krenkelser. Det blir fjerde gang prosjektet starter opp.

Mange mennesker ved runde bord med en storskjerm i bakgrunnen. Foto: Kirsti Tveitereid. Veilederne er samlet for å forberede oppstarten av Læringsmiljøprosjektet i nye barnehager og skoler. Foto: Kirsti Tveitereid.

Planleggingen er strukturert og svært aktiv, den speiler mye kunnskap og mange ferdigheter i gruppa. Har det kommet noe ny forskning? Burde vi kunne noe nytt? Kvaliteten på arbeidet vårt? Blir elevene involvert nok? Og til sist et gjentagende spørsmål – hvordan få med foreldrene på en best mulig måte?    

Læringsmiljøprosjektet går inn i sin fjerde runde når det gjelder skole, og starter sitt første ordinære år i barnehage. Bak seg har prosjektgruppen for barnehage en gjennomført pilot. Og for skolegruppen blir dette første året en videregående skole deltar. Kjernekomponentene i prosjektets faser er under lupen for de 6 nye teamene:

  • mobbing og andre krenkelser
  • forebygging
  • inkludering
  • videreføring

Dialog og kommunikasjon er gjennomgangstonen

Storteamet som veilederne i prosjektet utgjør ønsker seg god dialog og kommunikasjon med de nye deltakerne fra starten av. Barnehager og skoler får gjennom prosjektet støtte i sitt arbeid for å fremme helse, trivsel og læring. Elevundersøkelsen viser at selv om de fleste arbeider godt med dette er ikke innsatsen treffsikker nok – fortsatt er det behov for kunnskap og kompetanse når det gjelder forebygging, avdekking og stopping av mobbing. I barnehagen legges det mest vekt på det forebyggende arbeidet. Storteamet er engasjert i å gjøre denne jobben i et tett samarbeid med de skolene som fra høsten av skal starte arbeidet. De finnes i Finnmark, de finnes i Aust-Agder. Alle fylker, unntatt tre har skoler/barnehager med i 4. pulje.

Litt bakgrunnsinformasjon om Læringsmiljøprosjektet:

  • Første pulje ble igangsatt skoleåret 2013-2014.
  • Fylkesmannen er ansvarlig for å velge ut aktuelle skoler i Læringsmiljøprosjektet. Kommunene som har/får med skoler gis mulighet til å søke inn barnehager i prosjektet.
  • Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.
  • Læringsmiljøsenteret har det faglige ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjektet.
  • Organiseringen fra senterets side er at to og to veiledere arbeider sammen om kommunen og skolen(e), barnehagen(e) gjennom tett kontakt med ledelse og lærere. Veilederne er satt sammen av en fra Læringsmiljøsenteret og en ekstern veileder med bred praksiserfaring fra barnehage- og skoleledelse, PP-tjeneste og annet. Flere slike veilederpar danner til sammen et storteam.

Storteamsamling for veiledere for de to neste skoleårene

I disse vårdagene pågår som nevnt intens planlegging av hvordan arbeidet skal fortsette å utvikle seg. Hva har vært bra og hva kan vi bli bedre på? Utdanningsdirektoratet gjennomfører en questback- undersøkelse hos både deltakende skoler og barnehager, og hos veilederne for å kunne ta temperaturen, og finne forbedringspunkter.  I tillegg får de faglig input gjennom miniforelesninger fra noen av veilederne. Det er god stemning blant deltakerne som, for de flestes vedkommende, har reist land og strand rundt sammen nå i flere år.

Godt humør, lytteegenskaper og pågangsmot ser ut til å være «verktøy» blant veilederne når de nå skal ut i landet og møte barnehager og skoler som ønsker bistand i arbeidet med å forstå og gjøre varige grep som holder i arbeidet mot mobbing.

 

Tekst og foto: Kirsti Tveitereid