MENY

Snudde mobbetallene

Nesten hver femte elev oppga at de ble mobbet på Gulset ungdomsskole. De tre skolene på Gulset gikk sammen og stoppet mobbingen med nye rutiner.

I 2011 oppga 18 prosent av elevene at de ble mobbet. Fylkesmannens tilsyn med elevenes psykososiale miljø ga også mange avvik. Skolen scoret bra på trivsel, men lavt på trygghet. Tilbakemeldingen fra elevrådet var at lærerne var for lite til stede i friminuttene.
– Skolen hadde hatt røde tall over tid. Vi tenkte at dette går ikke over. Gulset og Stigeråsen ble plukket ut til å delta i et læringsmiljøprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet som følge av elevens tilbakemeldinger på Elevundersøkelsen 2006-2011, og det ble naturlig at de tre skolene i kretsen gjorde dette sammen, forteller rektor på Gulset ungdomsskole, Lars Stomperudhaugen til Telemarksavisa.

Les hele artikkelen (pdf)