Forskning og prosjekter knyttet til lekbasert læring

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som ønsker å finne ut hva som er viktig innhold for førskolebarn i barnehagen. Forskningsprosjektet Lekbasert læring skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Barnehagelærer utforsker skogen sammen med barna. Foto Steinar Figved