Forskning og prosjekter knyttet til mobbing

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Læringsmiljøprosjektet er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

En jente med hendene foran ansiktet blir pekt på og ledd av i klasserommet. Foto: iStock.