Forskning og prosjekter knyttet til mobbing

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Læringsmiljøprosjektet er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. VI i Sola er et utviklingsarbeid mellom Sola kommune og senteret. Målet er et godt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Sola kommune.

En jente med hendene foran ansiktet blir pekt på og ledd av i klasserommet. Foto: iStock.