MENY

VI i Sola – Varig Innsats for Verdighet og Inkludering

VI i Sola er et utviklingsarbeid mellom Sola kommune og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Målet med samarbeidet er et godt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Sola kommune.

VI i Sola er et utviklingsarbeidet mellom Sola kommune og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), som inkluderer både barnehager, skoler og fritidssektoren. Målet med VI i Sola er at alle barn og unge i Sola kommune skal få et godt og inkluderende oppvekstmiljø. Både barnehager, skoler og fritidssektoren er derfor inkludert i prosjektet.

Nulltoleranse for mobbing

Sola skal være en kommune med nulltoleranse for begynnende mobbeatferd og mobbing. Helhetlig innsats mot krenkende atferd og mobbing er viktig for et inkluderende oppvekstmiljø, derfor er alle kommunens instanser for barn og unge er med: barnehager, skoler og fritid.

Disse utgjør sammen et sikkerhetsnett.

Et inkluderende oppvekstmiljø

Et inkluderende oppvekstmiljø kjennetegnes av omsorg og at ingen ekskluderes. Dette stiller krav til voksne som rollemodeller. Omsorgsfulle voksne tar tydelig ledelse når situasjonen krever det, og tar ansvar for at barn og unge får en god utvikling.

Alle ansatte i barnehager, skoler og fritidssektoren øker sin kompetanse på å forebygge, avdekke og stoppe mobbing gjennom arbeidet med VI i Sola. Fritidssektoren får spisskompetanse til å veilede voksne som driver aktiviteter både i kommunal og frivillig regi. PPT får kompetanseheving for å følge opp skoler og barnehager. Familiesenteret, barnevernet, helsestasjonene, ressurspedagogene og ungdomsteamet er en viktig støtte i utviklingsarbeidet.

Samarbeid med foreldre

VI i Sola er vi avhengig av et tett og forpliktende samarbeid med foreldre. Foreldre er en stor ressurs, både for barnehager, skoler og gjennom sin innsats i frivillige aktiviteter. Hvis alle voksne arbeider mot et felles mål, får flere barn og unge en god oppvekst i Sola kommune.

Oppstart i 2015

VI i Sola starter i 2015, og opplæringen er organisert i puljer. Første pulje omfatter fire skoler, ni barnehager og fritidssektoren. Høsten 2016 blir flere barnehager og skoler med. Innen 2018 skal alle ha gjennomgått opplæringen. 

Logo VI i Sola