MENY

Modell for systemforståelse

Oversikt over tiltak og kompetansebehov i VI i Sola.

Modell for systemforståelse – tiltak og kompetansebehov i barnehager, på skoler og i fritidssektoren. Klikk på bildet for å se en større versjon av modellen.

Prosjektet VI i Sola er i tråd med Opplæringslova kap. 9a og Barnehageloven § 2, barnehagens innhold. Kjerneområdene i prosjektet er de samme, men faglig vektlegging, verktøy og tiltak vil tilpasses barnets aldersnivå i barnehage, skole og fritidsarena.