Forskning og prosjekter knyttet til organisasjonsutvikling

Være sammen er et utviklingsprosjekt for barnehager, med tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd som grunntema. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Læringsmiljøprosjektet er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

En gruppe ansatte sitter rundt et bord og diskuterer.