MENY

Være sammen – tidlig innsats

Være sammen er et utviklingsprosjekt for barnehager. Grunntemaene i Være sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd.

Være sammen et samarbeid mellom:

  • Fylkesmannen i Vest Agder
  • Stiftelsen Være sammen
  • Læringsmiljøsenteret (UiS)
  • UiA

Prosjektet har også mottatt støtte til arbeidet fra Kunnskapsdepartementet i utprøvingsperioden.

Barnehagene vil få kompetanseheving i hele personalet i løpet av en ettårsperiode. Det er egne prosjektgrupper som driver arbeidet ved hver barnehage. Disse blir fulgt opp av eksterne veiledere som har gjennomført et eget veilederprogram som er utviklet ved Læringsmiljøsenteret.

Det er utviklet et omfattende materiell i Være sammen. Dette materiellet er todelt; nettside og fire bøker som er beregnet på utdanningen av de voksne og en pakke som henvender seg til barn.