MENY

Være sammen – tidlig innsats

Være sammen var et utviklingsprosjekt for barnehager. Grunntemaene i Være sammen var tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd. Prosjektet ble avsluttet våren 2019.

Være sammen et samarbeid mellom:

  • Fylkesmannen i Vest Agder
  • Stiftelsen Være sammen
  • Læringsmiljøsenteret (UiS)
  • UiA

Prosjektet har også mottatt støtte til arbeidet fra Kunnskapsdepartementet i utprøvingsperioden.

Barnehagene fikk kompetanseheving i hele personalet i løpet av en ettårsperiode. Det var egne prosjektgrupper som drev arbeidet ved hver barnehage. Disse ble fulgt opp av eksterne veiledere som hadde gjennomført et eget veilederprogram som var utviklet ved Læringsmiljøsenteret.

Det var utviklet et omfattende materiell i Være sammen. Dette materiellet var todelt; nettside og fire bøker som var beregnet på utdanningen av de voksne og en pakke som henvendte seg til barn.

Les mer:

Være sammen – populært kurstilbud avsluttet etter ti år