MENY

Veilederutdanningen i Være sammen

Kurset ble tilbudt til deltakere som var i gang med opplæringen i Være sammen. Veilederutdanningen var på 10 studiepoeng. prosjektet er nå avsluttet.

Kursdeltakere som hadde gjennomført fire kursdager på veilederutdanningen kunne ta 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. 

Emnebeskrivelse og pensumliste

Påmelding

Påmeldingen er avsluttet.

Faktura og betalingsinformasjon

 • Faktura vil bli tilsendt, og deltakeravgiften er 2000,- kroner. 
 • Faktura sendes ut i etterkant av påmeldingsfristen. 
 • Dersom faktura skal betales av arbeidsgiver, må dette oppgis ved påmelding.
 • Det skal ikke betales studentavgift i tillegg, selv om dere får beskjed om det på Studentweb. 

Informasjon om oppgavearbeid

 • Hvis oppgaven skrives av en gruppe skal den være på 15 sider. Gruppene skal bestå av minimum to (2) personer og maksimum fem (5) personer.
 • Det er også mulig å skrive individuelt. De skal oppgaven være på 10 sider.

Struktur på oppgaven

 • Oppgaven har følgende struktur:
  • Skriftstørrelse 12 i Times New Roman, linjeavstand 1,5.
  • Innledning til temaet ca. 1 side.
  • Lag et case og en problemstilling (ett spørsmål) dere ønsker å besvare, 2–3 sider.
  • Beskriv teori som kan belyse casebeskrivelsen, 4–5 sider. Her kan dere trekke inn flere temaer som inngår i kjernekomponentene i Være sammen (for eksempel autoritative voksne, kommunikasjonsteori, tilknytningsteori, utfordrende atferd og organisasjonsteori).
  • Drøfting av case og teori, opp mot det dere spør om i problemstillingen, 5 sider.
  • Referanser fra pensumliste (pdf).

Praksis før innlevering

 • Før innlevering av oppgaven skal hver veileder hospitere en dag i en annen barnehage. Styrer og ansatt skal sammen finne en aktuell barnehage for hospitering. Hospiteringen er obligatorisk.
 • Dere skal skrive en sides logg med bakgrunn i praksisdagen, hvor dere oppsummerer besøket og hva som er gjort.
 • Styrer/ped.leder i barnehagen som det hospiteres i godkjenner loggen.
 • Styrer eller ped.leder sender godkjenning av logg og hospitering på e-post til laringsmiljosenteret@uis.no. Selve loggen skal ikke sendes.

Innlevering av oppgave

 • Tidsfrist for levering er to måneder etter påmelding (to og en halv måned etter siste kursdag).
 • Oppgaven sendes til laringsmiljosenteret@uis.no senest 20. juni 2019. 
 • Husk navn, adresse til alle deltakerne, e-postadresser og barnehagenavn.
 • Utsettelse av oppgave krever legeerklæring.

Eksamensresultat

Kontaktinformasjon ved spørsmål