Forskning og prosjekter knyttet til psykisk helse

Balanse i livet er en vitenskapelig utprøving av et mestringstiltak for å stimulere elevers evne til å mestre skolehverdagen og bedre deres psykiske helse. Se videre er et longitudinelt forskningsprosjekt om læringsmiljøets betydning for motivasjon, psykisk helse og fullføring av videregående skole.

Jente som sitter alene i en trapp.