MENY

Oppmerksomt nærvær (mindfulness)

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) er en form for mental trening, som gjerne kalles Oppmerksomhetstrening (OT) når man øver på dette.

Øvelse i oppmerksomt nærvær (mindfulness)

Oppmerksomt nærvær er en form for nøytral tilstedeværelse i det øyeblikk som utspiller seg, når det utspiller seg, uten fordommer (Kabat-Zinn, 1990). Denne tilstedeværelsen består av to hovedkomponenter: 1) å regulere oppmerksomheten til det øyeblikk en erfarer, og 2) med nysgjerrighet og aksept (Bishop et al., 2004).

Å være oppmerksomt nærværende vil gjøre at elevene erfarer det øyeblikk som er, akkurat slik det er her og nå. Vanligvis kan elevene la oppmerksomheten fanges av grublerier fra fortiden eller bekymringer om fremtiden, uavhengig av om det er relatert til skole eller ei. Det medfører at de erfarer mer stress enn strengt tatt nødvendig. Å være oppmerksomt nærværende innebærer å la grubling om fortid og bekymringer om fremtid fare. Det betyr ikke at det er en stressfri sone, men det er ikke mer stress enn det som er akkurat her og nå.

Metoden er veldokumentert for ulike målgrupper (Hölzel et al., 2011). For ungdom er den noe mindre dokumentert, men også for denne målgruppen er det studier som tyder på positive tendenser (finn referanse). I Balanse i livet er metoden ment å bistå elever i å håndtere prestasjonspress, forholde seg til faglige gjøremål, og øke sin selvregulering. Eksempler kan være å holde oppmerksomheten på arbeidet eleven holder på med, i klasserommet, ved å ikke la seg "forstyrre" av tanker, følelser eller andre fornemmelser (indre/ytre "forstyrrelser") som måtte komme. Alt begynner med pust, som blir en grunnleggende ferdighet for elevene.

Tips til lærere

  • Begynn og avslutt timene med en kort pusteøvelse.
    • En kort innledende og avsluttende øvelse vil gjøre at elevene sentrerer sin oppmerksomhet mot klasserommet og det de erfarer bare her og nå.
  • Oppmuntre elevene til å bruke pusteøvelser. 
    • Øvelsene fra kurset Balanse i livet kan elevene dra nytte av når de opplever at de blir stresset og oppkavet rundt skolerelatert arbeid. Det kan være før og under prøver, presentasjoner og liknende.

 

Referanser

Bishop, S.R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N.D., Carmody, J., Segal, Z.V., Abbey, S. Speca, M., Velting, D. & G. Devins (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3), 230–241

Hölzel, B. K. et al. (2011). How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action   from a conceptual and neural perspective. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 537–559.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. New York, NY: Random House.