MENY

Selvregulert læring

Selvregulert læring (SRL) er "en prosess som bistår elever i å håndtere tanker, atferd, og følelser for å navigere suksessfullt gjennom egne læringserfaringer".

Prosessen består av at elevene retter handlinger og læring bevisst mot tilegnelse av informasjon eller ferdigheter (Zumrbunn et al., 2011, s. 4, egen oversettelse).

Selvregulering i form av å monitorere og evaluere eget arbeid er viktig da det påvirker elevenes faglige resultat (Kizantas & Zimmerman, 2009). Studier viser at tidlig atferdsmessig selvregulering var knyttet til suksess på skolen, og at denne evnen faktisk var viktigere enn intelligens i forhold til å forutsi senere presentasjoner på skolen (von Suchodoletz et al., 2009). Eksempler på akademiske selreguleringsprosesser er planlegging av skolearbeidet, monitorering av faglige resultat, og refleksjoner rundt egen ytelse (Zimmerman, 2000). Andre eksempler er planlegging/bruk av tid, rette fokus/konsentrere seg ved instruksjon, etablere et fruktbart læringsmiljø, samt å benytte seg av tilgjengelige sosiale ressurser på en effektiv måte (Schunk & Zimmerman, 1997). I tillegg er hjemmearbeid viktig, da det har betydningsfull innvirkning på elevenes resultat, samt på elevenes utvikling av selvregulering (Kizantas & Zimmerman, 2009).

I Balanse i livet diskuteres læringsstrategier før, under og etter arbeid med fag. Eksempler på før-strategier omhandler planlegging av arbeidet gjennom å definere og sette mål for å lære noe på en detaljert plan. Eksempler på under-strategier er hvordan elevene kan arbeide får å tilegne seg læringsstoffet gjennom å skumlese, ta notater, reflektere over lest tekst, stile spørsmål, lage tankekart, finne mening med tekst eller tema, diskutere og gjøre oppgaver til tema. Eksempler på etter-strategier går ut på hvordan elevene vurderer og evaluerer egen arbeidsinnsats, og eventuelt justerer arbeidsplaner etter å ha reflektert over hvordan fremgangsmåten til å lære har fungert, hvilke karakterer de har som utgangspunkt og hvordan disse kan forbedres, hva som har vært bra for dem i arbeidsprosessen, hva som kunne vært gjort annerledes, og hvor forbedringspotensialet deres ligger.

Tips til lærere

  • Oppfordre elevene til å lage realistiske arbeidsplaner i faget ditt, og holde seg til dem.
  • Bistå dem i å tilpasse arbeidsplanene på en slik måte at det tas høyde også for aktiviteter og gjøremål på elevenes fritid.
  • Hjelp elevene til god planlegging.
  • Det kan du gjøre ved å ikke la flere prøver hope seg opp innen et kort tidsrom.

 

Referanser

Kitzantas, A., & B.J. Zimmerman (2009). College students’ homework and academic achievement: The meditating role of self-regulatory beliefs. Metacognition Learning, 4, 97–110.

Schunk & Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1997). Social origins of self-regulatory competence. Educational Psychologist, 32, 195–208.

von Suchodoletz, A., Trommsdorff, G., Heikamp, T., Wieber, F., & Gollwitzer, P. M. (2009). Transition to school: The role of kindergarten children's behavior regulation. Learning and Individual Differences, 19(561–566).

Zimmerman, B.J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology 25(1), 82–91.

Zumbrunn, S., Tadlock, J., & E.D. Roberts (2011). Encouraging self-regulated learning in the classroom: A review of the literature. Metropolitan Educational Research Consortium (MERC), Virginia Commonewalth University.