MENY

Sosial kompetanse

God sosial kompetanse vil kunne bedre klassemiljøet, flere vil kunne føle seg sosial inkludert, og også ta ansvar for å inkludere seg selv sosialt.

Tre smilende jenter på videregående skole


I et samfunn hvor mye av kommunikasjonen pågår på den digitale arena, ser vi samtidig at flere og flere ungdommer føler seg ensomme. Videre tyder forskning på at manglende støtte fra lærer og opplevd ensomhet kan påvirke elevers tanker eller planer om å slutte på skolen (Frostad, Pijl & Mjaavatn, 2015). Dette indikerer at det kan være et lurt pedagogisk grep å fremme sosial kompetanse blant elever. 

Trygge rammer i læringsmiljøet gjennom god ledelse, vil kunne bidra til et bedre sosialt klima som igjen kan påvirke læringskurven positivt. Mye av ansvaret for tilrettelegging av læringsmiljøet ligger hos lærer. Å ta ordet i klassen, å svare på spørsmål, å diskutere under gruppearbeid og å presentere for medelever kan være situasjoner som oppleves som vanskelig for flere. I Balanse i livet vektlegges kunnskap om hvordan man kan be andre om noe eller si nei til en forespørsel, hvordan man kan ivareta relasjoner i slike situasjoner, samt viktigheten av å ivareta ens egen selvrespekt. Som lærer blir man ofte godt kjent med elevene sine, og det å oppmuntre til åpne dialoger og bistå elever som en tenker kan ha problemer i sosiale kontekster er en viktig oppgave for å skape et godt læringsmiljø.

Tips til lærere

  • Lek så mye som mulig i klasserommet
    • Ha bli kjent-øvelser i nye klasser eller klasser med nye elever i
    • Når du skal gå gjennom leke eller stille spørsmål i klassen, ha da en krukke med pinner hvor elevenes navn står skrevet og trekk en pinne for å avgjøre hvilken elev som skal svare.
    • Ha faglig quiz hvor alle elevene får hver sin tavle de skal skrive svaret sitt på før de viser det opp i klassen.
  • Vær bevisst gruppesammensetninger og evaluer gruppens samarbeidsinnsats
    • En forutsetning for godt faglig samarbeid er at lærer kobler elever sammen. Koblingen trenger ikke å gjøres på bakgrunn av faglig kompetanse, men heller fokus på sosial inklusjon og at aktivitetsnivået kan være ulikt. En sjekkliste for å evaluere samarbeidet kan bestå i å vurdere hvorvidt alle har bidratt med sin kunnskap, at alle får vist hva de kan, og at alle blir behandlet likeverdig og inkludert. Det er vesentlig at evalueringen av samarbeidet deles med elevene.

 

Referanser

Frostad, P., Pijl, S.J. & Mjaavatn, P.E. (2015). Losing all interest in school: Social participation as a predictor of the intention to leave upper secondary school early. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(1), 110–122.