MENY

Kasus om Jon fra Bryne

Denne oppgaven er god til å lære elevene mer om hva stress er. Det kan være nyttig at elevene har fått en gjennomgang av noen grunnleggende begrep om stress, som for eksempel former for stress (akutt versus kronisk), ulike stressorers natur, individuelle forskjeller i hva man opplever som stressende, kroppens respons, effekten kronisk stress har på sinn-kropp, stress og sykdom, og så videre.

Du trenger penn og papir for å gjennomføre øvelsen.

  • Kasus leses høyt mens elevene skriver ned så mange stressorer som de klarer å identifisere.
  • Alternativt: Kasus kopieres opp og leses av elevene parvis, og identifisering av stressorer jobbes med tilsvarende.

Jeg skal nå lese høyt for dere en kasus om en elev omtrent på deres alder. Ettersom jeg leser, vil jeg at dere skal notere ned så mange stressorer som dere klarer å oppdage at personen jeg leser om har. Når jeg er ferdig med å lese, vil dere få noen få minutter til å sammenligne listen deres med den som sitter nærmest deg (parvis). Så deler vi listene med resten av klassen etterpå.

Jon går på Bryne videregående skole. Han er nest eldst av barnene i familien, og har en eldre bror og yngre tvillingsøstre. Foreldrene hans skilte seg for to år siden, og moren hans giftet seg på nytt i fjor. Jon og brødrene bor hos moren og stefaren i et boligområde nær skolen. En av tvillingsøstrene hans var utsatt for en trafikkulykke da hun var liten, som gjør at hun er avhengig av andre for å gjøre dagligdagse gjøremål. Hun trenger regelmessig medisinsk oppfølging, og moren er veldig involvert og opptatt av å følge ham opp.

Jon har alltid vært flink på skolen, og da han var yngre fikk han som regel 5’ere og 6’ere. På ungdomsskolen begynte det å gå nedover med karakterene. Jon ble interessert i å spille videospill med kameratene sine, og lå lenge våken på rommet sitt utover kveldene for å spille videospill. Jon synes at lekser var mye kjedeligere enn videospill, så han utsatte alltid leksene til siste liten. Ofte sprang han ut av huset om morgenen uten å spise frokost, for å rekke bussen etter at han hadde forsovet seg. Det mønsteret har fortsatt på videregående skole. Noen ganger, når han forsøkte å gjøre lesker på bussen, ble han ertet av vennene sine og han bare la leksene bort.

Jons far flyttet vekk etter skilsmissen og har ikke mulighet for å ha regelmessig kontakt med Jon og søsknene hans. Jons stefar, på den annen side, har forsøkt å gjøre noe med Jons dårlige skoleprestasjoner. Han har insistert på at Jon må få en ”skikkelig” jobb for å lære å ta ansvar, istedenfor å kaste bort tiden på PC’en. Jon jobber ca. 18 timer per uke på MCDonalds nær der han bor. De andre ungdommene som jobber der er eldre enn Jon. De oppmuntrer ham til å feste med dem etter jobb. Festene består som regel av å drikke alkohol, og Jon opplever sterkt press for å ta narkotika.

Mens dette pågår stryker Jon i noen fag, og han kommer stadig i trøbbel hjemme. Stefaren hans mener at Jon bør få på plass en karriereplan som han kan jobbe mot. Jon aner ikke hva han vil gjøre når han er ferdig på skolen. Noen av de andre ungdommene på skolen synes å vite mer om hva de ønsker å gjøre i fremtiden. Det faktum gjør at Jon føler seg mer bekymret enn vanlig. Når han tenker på dette, eller når stefaren maser på ham, begynner han å spille videospill eller tyr til alkohol for å få en pause fra alt stresset. Han føler at lærerne hans enten ikke forstår ham eller at de ikke tar høyde for alle timene han jobber på McDonalds, og at lærerne derfor stiller urimelige krav til ham.

Det siste halvåret har Jon hatt en kjæreste. Han har kunnet snakke med henne om det som pågår i livet hans, men Jon har nylig begynt å bekymre seg over forholdet deres. En av Jons kamerater nevnte for ham at han hadde sett et bilde postet på nettet fra en fest som viste henne og en annen gutt. Nå har Jon begynt å bekymre seg over om hun skal dumpe ham, men han føler ikke at han kan snakke med henne om dette.


Del inn parvis/i mindre grupper, og diskuter følgende:

  • Hva er stressorene i Jons liv?
  • Hvilke stressorer er kroniske? Hvilke kan endres på, og hvilke er vanskeligere å endre?
  • Hvordan kan det være at andre opplever slike stressorer?
  • Opplever alle de samme hendelsene som stressende?
  • Diskuterer dere i par/gruppen forskjeller i måter å oppleve stress på?
  • Hva slags støtte har Jon som kan hjelpe ham?
  • Hvordan mestrer Jon stressorene han opplever?
  • Hva vil du foreslå til ham at han kan gjøre?

Den påfølgende diskusjon kan inneholde elementene kronisk stress, å være oppmerksom kronisk stress, og mestringsmetoder. 
 

Inspirert av Broderick, 2013