MENY

Perspektivtaking på stress

Øvelsen består i å få elevene til å sette stresset de opplever inn i et større perspektiv.

Åpne bildet som pdf 

 

Øvelsen består i å få elevene til å sette stresset de opplever inn i et større perspektiv. Øvelsen kan gjerne gjøres i fellesskap på tavlen (eventuelt del ut ark elevene krysser av på).

Still først spørsmålet: Hvor stresset blir du på skalaen fra 0–100 hvis du får lavere karakter på en prøve enn det du ønsket og/eller forventet deg?

Gi elevene tid til å krysse av.

Still så spørsmålet: Hvor stresset blir du på samme skala hvis mor eller far blir alvorlig syk? Har noen behov for å endre første plassering?

Ikke alle har nødvendigvis behov for å endre plassering, men øvelsen er god dersom du ønsker at elevene skal få finne ut av hvorvidt de skaper mer stress og forholder seg til mer stress enn strengt tatt nødvendig. Da kan det være lurt å sette stresset i perspektiv.