MENY

Sosiale relasjoner

Dette er en oppgave som skal bevisstgjøre elevene på fiktive normer rundt sosiale relasjoner.

Bilde av tre fingre som er tegnet på slik at det ser ut som tre venner som holder rundt hverandre.

Nedenfor finner du noen påstander om deg. Gjør deg noen tanker om påstandene. Kryss deretter av på linjen for i hvor stor grad du mener dette gjelder for deg. (0 = Ikke viktig, 50 = middels viktig, 100 = svært viktig)


Det er viktig for meg å ha nære venner.

 

Det er viktig for meg å være blant de mest populære i klassen.

 

Det er viktig for meg å være blant de med de beste skoleprestasjoner i klassen.

 

Det er viktig for meg å være blant de beste i fritidsaktiviteter jeg driver.

  

Nedenfor finner du noen påstander om dine medelever. Gjør deg noen tanker om påstandene. Kryss deretter av på linjen for i hvor stor grad du mener dette gjelder for andre. (0 = Ikke viktig, 50 = middels viktig, 100 = svært viktig)


Jeg tror det er viktig for andre å ha nære venner.

   

Jeg tror det er viktig for andre å være blant de mest populære i klassen.

 

Jeg tror det er viktig for andre å være blant de med de beste skoleprestasjoner i klassen.

 

Jeg tror det er viktig for andre å være blant de beste i fritidsaktiviteter de driver.

      

Skriv ut øvelsen "Betydningen av relasjoner" (pdf)